Men moet van het leven scheiden zoals Odysseus van Nausica afscheid nam, meer zegenend dan verliefd.


men-moet-van-het-leven-scheiden-zoals-odysseus-van-nausica-afscheid-nam-meer-zegenend-dan-verliefd
friedrich nietzschemenmoetvanhetlevenscheidenzoalsodysseusnausicaafscheidnammeerzegenenddanverliefdmen moetmoet vanvan hethet levenleven scheidenscheiden zoalszoals odysseusodysseus vanvan nausicanausica afscheidafscheid nammeer zegenendzegenend dandan verliefdmen moet vanmoet van hetvan het levenhet leven scheidenleven scheiden zoalsscheiden zoals odysseuszoals odysseus vanodysseus van nausicavan nausica afscheidnausica afscheid nammeer zegenend danzegenend dan verliefdmen moet van hetmoet van het levenvan het leven scheidenhet leven scheiden zoalsleven scheiden zoals odysseusscheiden zoals odysseus vanzoals odysseus van nausicaodysseus van nausica afscheidvan nausica afscheid nammeer zegenend dan verliefdmen moet van het levenmoet van het leven scheidenvan het leven scheiden zoalshet leven scheiden zoals odysseusleven scheiden zoals odysseus vanscheiden zoals odysseus van nausicazoals odysseus van nausica afscheidodysseus van nausica afscheid nam

Neem blijmoedig afscheid van het leven, zoals een rijpe olijf valt, die de natuur zegent en dankbaar is jegens de boom waaraan zij groeide -Marcus Aurelius
neem-blijmoedig-afscheid-van-het-leven-zoals-een-rijpe-olijf-valt-die-de-natuur-zegent-dankbaar-is-jegens-de-boom-waaraan-zij-groeide
Het is bepaald in Godes raad, dat men van 't liefste wat men heeft moet scheiden -E. von Feuchtersleben
het-is-bepaald-in-godes-raad-dat-men-van-'t-liefste-wat-men-heeft-moet-scheiden
Word nooit verliefd op het profiel van een vrouw, want je moet er 'en face' mee leven -Sacha Guitry
word-nooit-verliefd-op-het-profiel-van-een-vrouw-want-moet-er-'-face'-mee-leven
Heeft men een goed boek uitgelezen, dan is het alsof men van een goede vriend afscheid neemt -Voltaire
heeft-men-een-goed-boek-uitgelezen-dan-is-het-alsof-men-van-een-goede-vriend-afscheid-neemt