Men verzacht het leed door het moedig te dragen


men-verzacht-het-leed-door-het-moedig-te-dragen
ovidiusmenverzachthetleeddoormoedigtedragenmen verzachtverzacht hethet leedleed doorhet moedigmoedig tete dragenmen verzacht hetverzacht het leedhet leed doorleed door hetdoor het moedighet moedig temoedig te dragenmen verzacht het leedverzacht het leed doorhet leed door hetleed door het moedigdoor het moedig tehet moedig te dragenmen verzacht het leed doorverzacht het leed door hethet leed door het moedigleed door het moedig tedoor het moedig te dragen

Hoe een mens verondersteld wordt zijn leed te dragen, leren we op de verkeerde plaats: in boeken, op het toneel en in de opera. Het diepste leed wordt stil gedragen. -Marnix Gijsen
hoe-een-mens-verondersteld-wordt-zijn-leed-te-dragen-leren-we-op-de-verkeerde-plaats-in-boeken-op-het-toneel-in-de-opera-het-diepste-leed-wordt-stil
Wij hebben allen genoeg kracht om het leed van anderen te dragen -Francois de la Rochefoucauld
wij-hebben-allen-genoeg-kracht-om-het-leed-van-anderen-te-dragen
Gelijk vroeger door misdaden, zo leed men thans door wetten -Tacitus
gelijk-vroeger-door-misdaden-zo-leed-men-thans-door-wetten
Men moet leren met zijn smart te leven, haar door het leven heen te dragen. Zo eert men de doden schoon en duurzaam -Friedrich Heinrich Jacobi
men-moet-leren-met-zijn-smart-te-leven-haar-door-het-leven-heen-te-dragen-zo-eert-men-de-doden-schoon-duurzaam
Wat er ook gebeure, men kan elk lot door het geduldig te dragen, overwinnen -Thomas Campbell
wat-er-ook-gebeure-men-kan-elk-lot-door-het-geduldig-te-dragen-overwinnen
De mens kan ontzettend veel leed dragen wanneer er geen uitweg is -Julien de Valckenaere
de-mens-kan-ontzettend-veel-leed-dragen-wanneer-er-geen-uitweg-is