Men ziet grote dingen vanuit het dal; slechts kleine dingen vanaf de top


men-ziet-grote-dingen-vanuit-het-dal-slechts-kleine-dingen-vanaf-de-top
gilbert keith chestertonmenzietgrotedingenvanuithetdalslechtskleinevanafdetopmen zietziet grotegrote dingendingen vanuitvanuit hethet dalslechts kleinekleine dingendingen vanafvanaf dede topmen ziet groteziet grote dingengrote dingen vanuitdingen vanuit hetvanuit het dalslechts kleine dingenkleine dingen vanafdingen vanaf devanaf de topmen ziet grote dingenziet grote dingen vanuitgrote dingen vanuit hetdingen vanuit het dalslechts kleine dingen vanafkleine dingen vanaf dedingen vanaf de topmen ziet grote dingen vanuitziet grote dingen vanuit hetgrote dingen vanuit het dalslechts kleine dingen vanaf dekleine dingen vanaf de top

Weiger nooit kleinigheden te doen, want uit kleine dingen zijn de grote dingen opgebouwdIn het leven zijn geen grote of kleine dingen. Alle dingen zijn gelijk in waarde en belangrijkheidAls men kleine dingen met grote mag vergelijkenAan kleine dingen moet men geen aanstoot nemen als men naar de grote op weg isHet is gemakkelijk om zichzelf te lachen in kleine dingen wanneer men zich bewondert in de grote. Vandaar de volmaakte humor der EngelsenHet dal is vruchtbaarder dan de top