Menigeen zou anders over de mensen denken indien de mensen anders over hem dachten


menigeen-zou-anders-over-de-mensen-denken-indien-de-mensen-anders-over-hem-dachten
cees buddinghmenigeenzouandersoverdemensendenkenindienhemdachtenmenigeen zouanders overover dede mensenmensen denkendenken indienindien dede mensenanders overover hemhem dachtenmenigeen zou anderszou anders overanders over deover de mensende mensen denkenmensen denken indiendenken indien deindien de mensende mensen andersmensen anders overanders over hemover hem dachtenmenigeen zou anders overzou anders over deanders over de mensenover de mensen denkende mensen denken indienmensen denken indien dedenken indien de mensenindien de mensen andersde mensen anders overmensen anders over hemanders over hem dachtenmenigeen zou anders over dezou anders over de mensenanders over de mensen denkenover de mensen denken indiende mensen denken indien demensen denken indien de mensendenken indien de mensen andersindien de mensen anders overde mensen anders over hemmensen anders over hem dachten

Een heleboel mensen denken dat ze denken wanneer ze enkel hun vooroordelen wat anders rangschikkenDomoren: mensen die anders denken dan jezelfDe meeste mensen bepalen hoe het verder gaat met de wereld. Terwijl ik denk: als er één groep is die niet zou mogen bepalen hoe het verder gaat met de wereld, dan zijn het wel de meeste mensen. Maar ja, daar denken de meeste mensen anders overLeven is niet veel anders dan babbelen, verjaardag wensen en met een glimlach aan iets anders denkenMenigeen zou zich minder ongelukkig voelen, indien hij besluiten kon minder aan zichzelf te denkenIndien wij niets anders dan ledematen hadden, zoals armen en benen, zou het leven wel dragelijk zijn