Mensen die snurken, vallen altijd het eerst in slaap


mensen-die-snurken-vallen-altijd-het-eerst-in-slaap
peter darbomensendiesnurkenvallenaltijdheteerstinslaapmensen diedie snurkenvallen altijdaltijd hethet eersteerst inin slaapmensen die snurkenvallen altijd hetaltijd het eersthet eerst ineerst in slaapvallen altijd het eerstaltijd het eerst inhet eerst in slaapvallen altijd het eerst inaltijd het eerst in slaap

Heel het leven is strijd, en vallen is te vergeven, als men maar eerst gestreden heeft. Vallen zonder strijd is verrotting van de ziel -Felix Timmermans
heel-het-leven-is-strijd-vallen-is-te-vergeven-als-men-maar-eerst-gestreden-heeft-vallen-zonder-strijd-is-verrotting-van-de-ziel
Kijk eerst, denk later, daarna testen. Maar altijd eerst kijken -Douglas Adams
kijk-eerst-denk-later-daarna-testen-maar-altijd-eerst-kijken
Sommige kunstenaars moeten de smaak van het publiek eerst bederven, om in de smaak te vallen -Fliegende Blätter
sommige-kunstenaars-moeten-de-smaak-van-het-publiek-eerst-bederven-om-in-de-smaak-te-vallen
In een gezelschap van mensen die willen opvallen, is het erg opvallend als je niet probeert op te vallen -Gerd de Ley
in-een-gezelschap-van-mensen-die-willen-opvallen-is-het-erg-opvallend-als-niet-probeert-op-te-vallen
Het zijn altijd de ogen die het eerst van liefde spreken -Comtesse Diane de Beausacq
het-zijn-altijd-de-ogen-die-het-eerst-van-liefde-spreken