Mijn mede-Amerikanen: vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar vraag wat u voor uw land kunt doen. Mijn mede-burgers op aarde: vraag niet wat Amerika voor u zal doen, maar wat we samen kunnen doen voor de vrijheid van de mens


mijn-mede-amerikanen-vraag-niet-wat-uw-land-voor-u-kan-doen-maar-vraag-wat-u-voor-uw-land-kunt-doen-mijn-mede-burgers-op-aarde-vraag-niet-wat-amerika
john f. kennedymijnmedeamerikanenvraagnietwatuwlandvoorkandoenmaarkuntdoenmedeburgersopaardeamerikazalwesamenkunnendoendevrijheidvanmensvraag nietniet watwat uwuw landu kankan doenmaar vraagvraag watwat uu vooruw landkunt doenop aardevraag nietniet watwat amerikaamerika vooru zalzal doenmaar watwat wewe samensamen kunnenkunnen doendoen voorde vrijheidvrijheid vanvan dede mensvraag niet watniet wat uwwat uw landuw land voorland voor uvoor u kanu kan doenmaar vraag watvraag wat uwat u vooru voor uwvoor uw landuw land kuntland kunt doenvraag niet watniet wat amerikawat amerika vooramerika voor uvoor u zalu zal doenmaar wat wewat we samenwe samen kunnensamen kunnen doenkunnen doen voordoen voor devoor de vrijheidde vrijheid vanvrijheid van devan de mens

Mijn mede-Amerikanen, vraag niet wat uw land voor u kan doen, vraag wat u voor uw land kunt doen. -John F. Kennedy
mijn-mede-amerikanen-vraag-niet-wat-uw-land-voor-u-kan-doen-vraag-wat-u-voor-uw-land-kunt-doen
Laat ieder van ons zich afvragen, niet enkel wat de regering voor mij kan doen, maar wat ik voor mijzelf kan doen -Richard Nixon
laat-ieder-van-ons-zich-afvragen-niet-enkel-wat-de-regering-voor-mij-kan-doen-maar-wat-ik-voor-mijzelf-kan-doen
Laat je meedrijven met wat er gebeurt, en houd je geest vrij. Blijf één door te accepteren wat er gebeurt. Niet-doen is het hoogste wat je kunt doen -Tsjwang-tse
laat-meedrijven-met-wat-er-gebeurt-houd-geest-vrij-blijf-één-door-te-accepteren-wat-er-gebeurt-niet-doen-is-het-hoogste-wat-kunt-doen
Wat ze in de hemel doen, weten we niet; maar wat ze er niet doen is ons duidelijk verteld: ze trouwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven -Jonathan Swift
wat-ze-in-de-hemel-doen-weten-we-niet-maar-wat-ze-er-niet-doen-is-ons-duidelijk-verteld-ze-trouwen-niet-worden-niet-ten-huwelijk-gegeven
Je komt niet zo maar in de gevangenis, je moet er wat voor doen -Gerda I.M. Spronck
je-komt-niet-zo-maar-in-de-gevangenis-moet-er-wat-voor-doen
Onze grote taak is niet, te zien wat vaag in de verte ligt, maar te doen wat duidelijk voor de hand ligt -Thomas Carlyle
onze-grote-taak-is-niet-te-zien-wat-vaag-in-de-verte-ligt-maar-te-doen-wat-duidelijk-voor-de-hand-ligt