Minachting voor zichzelf is de laatste straf van slechtheid en laagheid


minachting-voor-zichzelf-is-de-laatste-straf-van-slechtheid-laagheid
goswin baron de stassartminachtingvoorzichzelfisdelaatstestrafvanslechtheidlaagheidminachting voorzichzelf isis dede laatstelaatste strafstraf vanvan slechtheidslechtheid enen laagheidminachting voor zichzelfvoor zichzelf iszichzelf is deis de laatstede laatste straflaatste straf vanstraf van slechtheidvan slechtheid enslechtheid en laagheidminachting voor zichzelf isvoor zichzelf is dezichzelf is de laatsteis de laatste strafde laatste straf vanlaatste straf van slechtheidstraf van slechtheid envan slechtheid en laagheidminachting voor zichzelf is devoor zichzelf is de laatstezichzelf is de laatste strafis de laatste straf vande laatste straf van slechtheidlaatste straf van slechtheid enstraf van slechtheid en laagheid

Minachting voor roem verwekt minachting voor deugd -Ben Johnson
minachting-voor-roem-verwekt-minachting-voor-deugd
Niets is weerzinwekkend voor mij dan broederlijke gevoelens geworteld in de gemeenschappelijke laagheid mensen in elkaar -Milan Kundera
niets-is-weerzinwekkend-voor-mij-dan-broederlijke-gevoelens-geworteld-in-de-gemeenschappelijke-laagheid-mensen-in-elkaar
De minachting voor onze natuur is een dwaling van onverstand -Vauvenargues
de-minachting-voor-onze-natuur-is-een-dwaling-van-onverstand
De vrees voor de straf moge noodwendig zijn voor de onderdrukking van misdaad, zij heft terzelfde tijd de fijnere beweegredenen op van deugd -William Hazlitt
de-vrees-voor-de-straf-moge-noodwendig-zijn-voor-de-onderdrukking-van-misdaad-zij-heft-terzelfde-tijd-de-fijnere-beweegredenen-op-van-deugd
Laster is slechts de uitdrukking van laagheid -Ben Jonson
laster-is-slechts-de-uitdrukking-van-laagheid
Minachting voor anderen is voedsel voor onze eigenwaan -Lord Arthur Balfour
minachting-voor-anderen-is-voedsel-voor-onze-eigenwaan