Niemand neemt de rang in, dien hij meent te verdienen


niemand-neemt-de-rang-in-dien-hij-meent-te-verdienen
emanuel wertheimerniemandneemtderangindienhijmeentteverdienenneemt dede rangrang indien hijhij meentmeent tete verdienenniemand neemt deneemt de rangde rang indien hij meenthij meent temeent te verdienenniemand neemt de rangneemt de rang indien hij meent tehij meent te verdienenniemand neemt de rang indien hij meent te verdienen

Velen krijgen meer liefde dan ze verdienen. Niemand zo veel als hij er nodig heeft -Gerard Walschap
velen-krijgen-meer-liefde-dan-ze-verdienen-niemand-zo-veel-als-hij-er-nodig-heeft
Want ik, wie is dat? Dat is iemand die zich een ik meent te herinneren.  Neem hem die herinneringen af en hij is niemand meer. -Gust Gils
want-ik-wie-is-dat-dat-is-iemand-die-zich-een-ik-meent-te-herinneren-neem-hem-die-herinneringen-af-hij-is-niemand-meer
Weggaan kun je beschrijven als  een soort van blijven. Niemand  wacht want je bent er nog. Niemand neemt afscheid want je gaat niet weg -Rutger Kopland
weggaan-kun-beschrijven-als-een-soort-van-blijven-niemand-wacht-want-bent-er-nog-niemand-neemt-afscheid-want-gaat-niet-weg
In oorlog kan niemand succes garanderen, maar alleen verdienen -Winston Churchill
in-oorlog-kan-niemand-succes-garanderen-maar-alleen-verdienen
Niemand dwaalt zozeer als wie meent de enige juiste weg te hebben gevonden -Jean de Boisson
niemand-dwaalt-zozeer-als-wie-meent-de-enige-juiste-weg-te-hebben-gevonden
Een bescheiden mens neemt bijna steeds degenen met wie hij omgaat voor zich in, omdat niemand een mens benijdt die niet voldaan schijnt over zichzelf -Sir Richard Steele
een-bescheiden-mens-neemt-bijna-steeds-degenen-met-wie-hij-omgaat-voor-zich-in-omdat-niemand-een-mens-benijdt-die-niet-voldaan-schijnt-over-zichzelf