Niet elke kunstrechter is een genie, doch elk genie is een geboren kunstrechter. Het heeft de proef op alle regelen in zichzelf


niet-elke-kunstrechter-is-een-genie-doch-elk-genie-is-een-geboren-kunstrechter-het-heeft-de-proef-op-alle-regelen-in-zichzelf
gotthold ephraim lessingnietelkekunstrechteriseengeniedochelkgeniegeborenkunstrechterhetheeftdeproefopalleregeleninzichzelfniet elkeelke kunstrechterkunstrechter isis eeneen geniedoch elkelk geniegenie isis eeneen geborengeboren kunstrechterhet heeftheeft dede proefproef opop allealle regelenregelen inin zichzelfniet elke kunstrechterelke kunstrechter iskunstrechter is eenis een geniedoch elk genieelk genie isgenie is eenis een geboreneen geboren kunstrechterhet heeft deheeft de proefde proef opproef op alleop alle regelenalle regelen inregelen in zichzelfniet elke kunstrechter iselke kunstrechter is eenkunstrechter is een geniedoch elk genie iselk genie is eengenie is een geborenis een geboren kunstrechterhet heeft de proefheeft de proef opde proef op alleproef op alle regelenop alle regelen inalle regelen in zichzelfniet elke kunstrechter is eenelke kunstrechter is een geniedoch elk genie is eenelk genie is een geborengenie is een geboren kunstrechterhet heeft de proef opheeft de proef op allede proef op alle regelenproef op alle regelen inop alle regelen in zichzelf

Het verschil tussen domheid en genie is dat het genie zijn  grenzen heeft.Laat hij die goed wil schrijven, bij zijn schrijfgereedschap de zin van een onpartijdig kunstrechter voegenElk kind is in zeker opzicht een genie, en elk genie is in zeker opzicht een kindDoor iets op een geniale manier te doen bewijst men dat men geen genie is. Een genie doet het veel gewoner.Een genie kan de ganse mensheid helder, doch ook even gemakkelijk dom makenHet talent moet het genie dienen (genie zonder talent levert niets op