Niet toegeven aan de geest van zijn tijd! Zo niet is het uit met alle oorspronkelijkheid


niet-toegeven-aan-de-geest-van-zijn-tijd-zo-niet-is-het-uit-met-alle-oorspronkelijkheid
ludwig van beethovenniettoegevenaandegeestvanzijntijdzonietishetuitmetalleoorspronkelijkheidniet toegeventoegeven aanaan dede geestgeest vanvan zijnzijn tijdzo nietniet isis hethet uituit metmet allealle oorspronkelijkheidniet toegeven aantoegeven aan deaan de geestde geest vangeest van zijnvan zijn tijdzo niet isniet is hetis het uithet uit metuit met allemet alle oorspronkelijkheidniet toegeven aan detoegeven aan de geestaan de geest vande geest van zijngeest van zijn tijdzo niet is hetniet is het uitis het uit methet uit met alleuit met alle oorspronkelijkheidniet toegeven aan de geesttoegeven aan de geest vanaan de geest van zijnde geest van zijn tijdzo niet is het uitniet is het uit metis het uit met allehet uit met alle oorspronkelijkheid

Alle mannen zijn ijdel, vooral zij die het niet toegeven -Sean Connery
alle-mannen-zijn-ijdel-vooral-zij-die-het-niet-toegeven
Ga liever niet bekvechten met woordenkramers: spraak is aan iedereen gegeven, wijsheid van geest aan weinigen -Disticha Catonis
ga-liever-niet-bekvechten-met-woordenkramers-spraak-is-aan-iedereen-gegeven-wijsheid-van-geest-aan-weinigen
Alle tijd die niet is besteed aan liefde, is verdaan -Torquato Tasso
alle-tijd-die-niet-is-besteed-aan-liefde-is-verdaan