Nieuwe leerstellingen willen in het bloed van hun eerste belijders groeien


nieuwe-leerstellingen-willen-in-het-bloed-van-hun-eerste-belijders-groeien
alphonse de lamartinenieuweleerstellingenwilleninhetbloedvanhuneerstebelijdersgroeiennieuwe leerstellingenleerstellingen willenwillen inin hethet bloedbloed vanvan hunhun eersteeerste belijdersbelijders groeiennieuwe leerstellingen willenleerstellingen willen inwillen in hetin het bloedhet bloed vanbloed van hunvan hun eerstehun eerste belijderseerste belijders groeiennieuwe leerstellingen willen inleerstellingen willen in hetwillen in het bloedin het bloed vanhet bloed van hunbloed van hun eerstevan hun eerste belijdershun eerste belijders groeiennieuwe leerstellingen willen in hetleerstellingen willen in het bloedwillen in het bloed vanin het bloed van hunhet bloed van hun eerstebloed van hun eerste belijdersvan hun eerste belijders groeien

Als bezit en rente in het gedrang raken, drinkt de oorlogsgod gretig het nieuwe bloed -Hugo Claus
als-bezit-rente-in-het-gedrang-raken-drinkt-de-oorlogsgod-gretig-het-nieuwe-bloed
Het hoofd is er op de eerste plaats om hersens te bergen, en niet om haren te doen groeien -Gino Cervi
het-hoofd-is-er-op-de-eerste-plaats-om-hersens-te-bergen-niet-om-haren-te-doen-groeien
Het wonder van de bomen is dat ze groeien in stilstand, hun buitengewoon evenwicht tussen dynamiek en onbeweeglijkheid -Paul de Wispelaere
het-wonder-van-de-bomen-is-dat-ze-groeien-in-stilstand-hun-buitengewoon-evenwicht-tussen-dynamiek-onbeweeglijkheid
De onnozele vraag is de eerste aanduiding van een nieuwe ontwikkeling -Alfred N. Whitehead
de-onnozele-vraag-is-de-eerste-aanduiding-van-een-nieuwe-ontwikkeling
Stap zo nu en dan uit je comfortzone. Alleen dan kun je echt nieuwe dingen ervaren en groeien -Brian Tracy
stap-zo-nu-dan-uit-comfortzone-alleen-dan-kun-echt-nieuwe-dingen-ervaren-groeien
De concerns groeien en groeien, ons allen boven het hoofd -Wolfgang Eschker
de-concerns-groeien-groeien-ons-allen-boven-het-hoofd