Niks geeft me meer pijn, dan eenzaam in het paradijs te zijn


niks-geeft-me-meer-pijn-dan-eenzaam-in-het-paradijs-te-zijn
johann wolfgang von goetheniksgeeftmemeerpijndaneenzaaminhetparadijstezijnniks geeftgeeft meme meermeer pijndan eenzaameenzaam inin hethet paradijsparadijs tete zijnniks geeft megeeft me meerme meer pijndan eenzaam ineenzaam in hetin het paradijshet paradijs teparadijs te zijnniks geeft me meergeeft me meer pijndan eenzaam in heteenzaam in het paradijsin het paradijs tehet paradijs te zijnniks geeft me meer pijndan eenzaam in het paradijseenzaam in het paradijs tein het paradijs te zijn

Als er inderdaad zoveel mensen eenzaam zijn, vind ik het heel egoïstisch van hen, dat ze allemaal alleen eenzaam zijn -Wiet van Broeckhoven
als-er-inderdaad-zoveel-mensen-eenzaam-zijn-vind-ik-het-heel-egoïstisch-van-hen-dat-ze-allemaal-alleen-eenzaam-zijn
Hoe eenzaam moet je zijn wil je het zelf niet meer voelen -Jan Wolkers
hoe-eenzaam-moet-zijn-wil-het-zelf-niet-meer-voelen
Wij worden door meer beangstigd dan gekweld, en onze verbeelding geeft ons meer zorgen dan de werkelijkheid -Seneca
wij-worden-door-meer-beangstigd-dan-gekweld-onze-verbeelding-geeft-ons-meer-zorgen-dan-de-werkelijkheid
Wanneer wij door iemand bedrogen worden, kan het verdriet ons in hem vergist te hebben meer pijn doen dan het nadeel dat ons zijn bedrog berokkent -C. J. Wijnaendts Francken
wanneer-wij-door-iemand-bedrogen-worden-kan-het-verdriet-ons-in-hem-vergist-te-hebben-meer-pijn-doen-dan-het-nadeel-dat-ons-zijn-bedrog-berokkent
Zelfs het paradijs was geen paradijs geweest zonder de verboden appel -Peter Sirius
zelfs-het-paradijs-was-geen-paradijs-geweest-zonder-de-verboden-appel