Nog smakelozer dan schuldgevoel hebben, is erover praten


nog-smakelozer-dan-schuldgevoel-hebben-is-erover-praten
renate rubinsteinnogsmakelozerdanschuldgevoelhebbeniseroverpratennog smakelozersmakelozer dandan schuldgevoelschuldgevoel hebbenis erovererover pratennog smakelozer dansmakelozer dan schuldgevoeldan schuldgevoel hebbenis erover pratennog smakelozer dan schuldgevoelsmakelozer dan schuldgevoel hebbennog smakelozer dan schuldgevoel hebben

Van mensen, die over hun eigen weldaden praten, gelooft men niet dat ze erover praten omdat ze ze bewezen hebben, maar dat ze ze bewezen hebben om erover te kunnen pratenNieuwsgierigheid is slechts ijdelheid. Meestal willen we alleen maar iets weten om erover te kunnen praten'Je zult je seksleven moeten halveren.' - 'Welke helft moet ik laten vallen: erover praten of eraan denken?'Nog een korte tijd, dan heb ik gewonnen, dan is de hele strijd in één keer verzwonden, dan kan ik rusten gaan in rozenzalen en achter elkaar met mijn Jezus pratenWare liefde is als geesten. Iedereen praat erover, maar weinigen hebben ze gezienOpiniepeilingen wijzen aan wat onnadenkende mensen menen te denken over een onderwerp waarover zij hebben horen praten door lieden die er ook geen weet van hebben