Om zich te ontwikkelen hebben zwakke karakters behoefte aan voorspoed, en krachtige aan tegenspoed


om-zich-te-ontwikkelen-hebben-zwakke-karakters-behoefte-aan-voorspoed-krachtige-aan-tegenspoed
etienne reyomzichteontwikkelenhebbenzwakkekaraktersbehoefteaanvoorspoedkrachtigetegenspoedom zichzich tete ontwikkelenontwikkelen hebbenhebben zwakkezwakke karakterskarakters behoeftebehoefte aanaan voorspoeden krachtigekrachtige aanaan tegenspoedom zich tezich te ontwikkelente ontwikkelen hebbenontwikkelen hebben zwakkehebben zwakke karakterszwakke karakters behoeftekarakters behoefte aanbehoefte aan voorspoeden krachtige aankrachtige aan tegenspoedom zich te ontwikkelenzich te ontwikkelen hebbente ontwikkelen hebben zwakkeontwikkelen hebben zwakke karaktershebben zwakke karakters behoeftezwakke karakters behoefte aankarakters behoefte aan voorspoeden krachtige aan tegenspoedom zich te ontwikkelen hebbenzich te ontwikkelen hebben zwakkete ontwikkelen hebben zwakke karaktersontwikkelen hebben zwakke karakters behoeftehebben zwakke karakters behoefte aanzwakke karakters behoefte aan voorspoed

Het enige waar men werkelijk behoefte aan heeft, is nergens behoefte aan te hebben -Pierre Reverdy
het-enige-waar-men-werkelijk-behoefte-aan-heeft-is-nergens-behoefte-aan-te-hebben
Zich aan het goede oude trouw te houden en zich aan het krachtige nieuwe te sterken en te verheugen, zal niemand berouwen -Emanuel Geibel
zich-aan-het-goede-oude-trouw-te-houden-zich-aan-het-krachtige-nieuwe-te-sterken-te-verheugen-zal-niemand-berouwen
Zwijgzaamheid komt voort uit krachtige zelfbeheersing. Aan allen, aan wie men zich bloot geeft, maakt men zich zichtbaar -A. Schopenhauer
zwijgzaamheid-komt-voort-uit-krachtige-zelfbeheersing-aan-allen-aan-wie-men-zich-bloot-geeft-maakt-men-zich-zichtbaar
We ontwikkelen geen moed door elke dag gelukkig te zijn. Wij ontwikkelen door te overleven in moeilijke tijden en uitdagende tegenspoed -Barbara de Angelis
we-ontwikkelen-geen-moed-door-elke-dag-gelukkig-te-zijn-wij-ontwikkelen-door-te-overleven-in-moeilijke-tijden-uitdagende-tegenspoed
Kinderen hebben meer behoefte aan voorbeelden dan aan kritiek -Joseph Joubert
kinderen-hebben-meer-behoefte-aan-voorbeelden-dan-aan-kritiek
De mensen hebben geen behoefte aan de waarheid, maar aan 'zekerheden' en verklaringen -Henry de Montherlant
de-mensen-hebben-geen-behoefte-aan-de-waarheid-maar-aan-'zekerheden'-verklaringen