Onbeschaamdheid is kwetsend, maar beleefdheid kan dodelijk zijn


onbeschaamdheid-is-kwetsend-maar-beleefdheid-kan-dodelijk-zijn
alec beaufishonbeschaamdheidiskwetsendmaarbeleefdheidkandodelijkzijnonbeschaamdheid isis kwetsendmaar beleefdheidbeleefdheid kankan dodelijkdodelijk zijnonbeschaamdheid is kwetsendmaar beleefdheid kanbeleefdheid kan dodelijkkan dodelijk zijnmaar beleefdheid kan dodelijkbeleefdheid kan dodelijk zijnmaar beleefdheid kan dodelijk zijn

Niet dodelijk, maar ongeneeslijk, dat zijn de ergste ziektenEr is een beleefdheid des harten; zij is met de liefde verwant. Hieruit komt de meest geschikte uiterlijke beleefdheid voortWeinig karakter is nodig voor beleefdheid in manieren, veel voor beleefdheid des geestesBeleefdheid kost niets en kan alles kopenIndividualisme is een dodelijk gif. Maar individualiteit is het zout van het dagelijks levenMeent ge een genie te zijn?' 'Ja.' 'Die onbeschaamdheid is te geniaal om u niet te geloven.'