Ons beste loon ligt in het streven


ons-beste-loon-ligt-in-het-streven
friedrich von bodenstedtonsbesteloonligtinhetstrevenons bestebeste loonloon ligtligt inin hethet strevenons beste loonbeste loon ligtloon ligt inligt in hetin het strevenons beste loon ligtbeste loon ligt inloon ligt in hetligt in het strevenons beste loon ligt inbeste loon ligt in hetloon ligt in het streven

Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt valt in het niet bij wat in ons ligtWat achter ons ligt en wat voor ons ligt zijn kleine aangelegenheden in vergelijking met wat in ons ligtWat achter ons ligt en wat voor ons ligt, is niets vergeleken met wat in ons ligtDe ziel des mensen groeit niet van het loon, maar van de arbeid die het loon verdiendeIn elk streven ligt een begin van zegepraal over traagheid en onverschilligheid opgeslotenHet hart van de arbeider groeit niet van het loon, maar van de arbeid, die het loon verdient