Onvoorwaardelijke liefde kan falen, maar, liefde onder voorwaarden krijgt zelfs geen kans van bestaan


onvoorwaardelijke-liefde-kan-falen-maar-liefde-onder-voorwaarden-krijgt-zelfs-geen-kans-van-bestaan
josé luis martín descalzoonvoorwaardelijkeliefdekanfalenmaarondervoorwaardenkrijgtzelfsgeenkansvanbestaanonvoorwaardelijke liefdeliefde kankan falenliefde onderonder voorwaardenvoorwaarden krijgtkrijgt zelfszelfs geengeen kanskans vanvan bestaanonvoorwaardelijke liefde kanliefde kan falenliefde onder voorwaardenonder voorwaarden krijgtvoorwaarden krijgt zelfskrijgt zelfs geenzelfs geen kansgeen kans vankans van bestaanonvoorwaardelijke liefde kan falenliefde onder voorwaarden krijgtonder voorwaarden krijgt zelfsvoorwaarden krijgt zelfs geenkrijgt zelfs geen kanszelfs geen kans vangeen kans van bestaanliefde onder voorwaarden krijgt zelfsonder voorwaarden krijgt zelfs geenvoorwaarden krijgt zelfs geen kanskrijgt zelfs geen kans vanzelfs geen kans van bestaan

Er is een soort liefde die zo hevig is dat jaloersheid geen kans krijgt -Francois de la Rochefoucauld
er-is-een-soort-liefde-die-zo-hevig-is-dat-jaloersheid-geen-kans-krijgt
Alleen wie het aandurft om groots te falen, krijgt de kans om groots te slagen -Robert F. Kennedy
alleen-wie-het-aandurft-om-groots-te-falen-krijgt-de-kans-om-groots-te-slagen
Verliefdheid is geen liefde. Wanneer je geen desillusies te overwinnen krijgt, reik je nooit boven de regionen van de verliefdheid uit -Piet van Aken
verliefdheid-is-geen-liefde-wanneer-geen-desillusies-te-overwinnen-krijgt-reik-nooit-boven-de-regionen-van-de-verliefdheid-uit
Een zuivere, onvoorwaardelijke liefde, die over de zwakheden van de geliefde zegeviert, is wellicht het grootste geschenk van de hemel -Sarvepalli Radhakrishnan
een-zuivere-onvoorwaardelijke-liefde-die-over-de-zwakheden-van-de-geliefde-zegeviert-is-wellicht-het-grootste-geschenk-van-de-hemel
Liefde is moreel zelfs zonder wettig huwelijk, maar het huwelijk is immoreel zonder liefde -Ellen Key
liefde-is-moreel-zelfs-zonder-wettig-huwelijk-maar-het-huwelijk-is-immoreel-zonder-liefde
Wat de liefde is vinden we alleen maar terug in het gedrag dat we liefde noemen, op een andere manier bestaat liefde niet -Coen Simon
wat-de-liefde-is-vinden-we-alleen-maar-terug-in-het-gedrag-dat-we-liefde-noemen-op-een-andere-manier-bestaat-liefde-niet