Onze deugden zijn veelal de bastaarden van onze zonden


onze-deugden-zijn-veelal-de-bastaarden-van-onze-zonden
friedrich hebbelonzedeugdenzijnveelaldebastaardenvanonzezondenonze deugdendeugden zijnzijn veelalveelal dede bastaardenbastaarden vanvan onzeonze zondenonze deugden zijndeugden zijn veelalzijn veelal deveelal de bastaardende bastaarden vanbastaarden van onzevan onze zondenonze deugden zijn veelaldeugden zijn veelal dezijn veelal de bastaardenveelal de bastaarden vande bastaarden van onzebastaarden van onze zondenonze deugden zijn veelal dedeugden zijn veelal de bastaardenzijn veelal de bastaarden vanveelal de bastaarden van onzede bastaarden van onze zonden

Zouden we onze zonden verbannen, dan zouden onze deugden eenzaam zijn zonder hun oude vechtpartners -Henry S. Haskins
zouden-we-onze-zonden-verbannen-dan-zouden-onze-deugden-eenzaam-zijn-zonder-hun-oude-vechtpartners
Onze deugden leven van onze inkomsten; onze ondeugden van ons kapitaal -Jean Antoine Petit-Senn
onze-deugden-leven-van-onze-inkomsten-onze-ondeugden-van-ons-kapitaal
Onze zwakke plekken zijn dikwijls de beste bestrijders, die we tegen onze zonden in het geweer roepen -Marguerite Yourcenar
onze-zwakke-plekken-zijn-dikwijls-de-beste-bestrijders-die-we-tegen-onze-zonden-in-het-geweer-roepen
De voornaamste oorzaak van ons ongeluk ligt niet zozeer in de hevigheid van onze hartstochten als wel in de zwakheid van onze deugden -Joseph Roux
de-voornaamste-oorzaak-van-ons-ongeluk-ligt-niet-zozeer-in-de-hevigheid-van-onze-hartstochten-als-wel-in-de-zwakheid-van-onze-deugden
Ziekten heffen onze deugden op en onze ondeugden -Vauvenargues
ziekten-heffen-onze-deugden-op-onze-ondeugden