Op congressen wordt meer gegeten dan gesproken, meer gesproken dan beraadslaagd, meer beraadslaagd dan beslist


op-congressen-wordt-meer-gegeten-dan-gesproken-meer-gesproken-dan-beraadslaagd-meer-beraadslaagd-dan-beslist
otto weissopcongressenwordtmeergegetendangesprokengesprokenberaadslaagdberaadslaagdbeslistop congressencongressen wordtwordt meermeer gegetengegeten dandan gesprokenmeer gesprokengesproken dandan beraadslaagdmeer beraadslaagdberaadslaagd dandan beslistop congressen wordtcongressen wordt meerwordt meer gegetenmeer gegeten dangegeten dan gesprokenmeer gesproken dangesproken dan beraadslaagdmeer beraadslaagd danberaadslaagd dan beslistop congressen wordt meercongressen wordt meer gegetenwordt meer gegeten danmeer gegeten dan gesprokenmeer gesproken dan beraadslaagdmeer beraadslaagd dan beslistop congressen wordt meer gegetencongressen wordt meer gegeten danwordt meer gegeten dan gesproken

Nooit heeft men meer over de toekomst gesproken, dan sedert het moment dat men zelfs niet meer weet of we er nog een hebben -Jean Rostand
nooit-heeft-men-meer-over-de-toekomst-gesproken-dan-sedert-het-moment-dat-men-zelfs-niet-meer-weet-of-we-er-nog-een-hebben
Een kort woord, snel en fel gesproken, heeft meer kracht, dan een lang zwaar bericht dat slaperig gezegd wordt -Constantijn Huygens
een-kort-woord-snel-fel-gesproken-heeft-meer-kracht-dan-een-lang-zwaar-bericht-dat-slaperig-gezegd-wordt
Achting is meer waard dan beroemdheid; aanzien meer dan een grote naam; en eer meer dan roem -Nicolas Chamfort
achting-is-meer-waard-dan-beroemdheid-aanzien-meer-dan-een-grote-naam-eer-meer-dan-roem
Armoe drukt een mens meer neer dan enig ander kwaad, meer dan de ouderdom met zijn grijze haren, meer dan de rillingen van de koorts -Theognis van Megara
armoe-drukt-een-mens-meer-neer-dan-enig-ander-kwaad-meer-dan-de-ouderdom-met-zijn-grijze-haren-meer-dan-de-rillingen-van-de-koorts
Een' kort woord, snell en fel gesproken, heeft meer kracht Dan een lang swaer bericht dat slaep'righ uytgeseght werdt. -Constantijn Huygens
een'-kort-woord-snell-fel-gesproken-heeft-meer-kracht-dan-een-lang-swaer-bericht-dat-slaep'righ-uytgeseght-werdt
Een conversatie wordt pijnlijk, wanneer men niet meer op de gesproken, maar op de gedachte woorden gaat antwoorden -Carmen Sylva
een-conversatie-wordt-pijnlijk-wanneer-men-niet-meer-op-de-gesproken-maar-op-de-gedachte-woorden-gaat-antwoorden