Op weg naar de hel zal ik met graagte in de file staan


op-weg-naar-de-hel-zal-ik-met-graagte-in-de-file-staan
herman brusselmansopwegnaardehelzalikmetgraagteinfilestaanop wegweg naarnaar dede helhel zalzal ikik metmet graagtegraagte inin dede filefile staanop weg naarweg naar denaar de helde hel zalhel zal ikzal ik metik met graagtemet graagte ingraagte in dein de filede file staanop weg naar deweg naar de helnaar de hel zalde hel zal ikhel zal ik metzal ik met graagteik met graagte inmet graagte in degraagte in de filein de file staanop weg naar de helweg naar de hel zalnaar de hel zal ikde hel zal ik methel zal ik met graagtezal ik met graagte inik met graagte in demet graagte in de filegraagte in de file staan

Alleen de afdaling in de hel van zelfkennis bereidt de weg naar goddelijkheid -Immanuel Kant
alleen-de-afdaling-in-de-hel-van-zelfkennis-bereidt-de-weg-naar-goddelijkheid
De weg die uit de hel leidt naar het licht is lang en zwaar -John Milton
de-weg-die-uit-de-hel-leidt-naar-het-licht-is-lang-zwaar
Menigeen zou naar de hemel kunnen gaan met de helft van de inspanning waarmee hij naar de hel gaat -Ben Johnson
menigeen-zou-naar-de-hemel-kunnen-gaan-met-de-helft-van-de-inspanning-waarmee-hij-naar-de-hel-gaat
Ik ga liever naar de hel dan naar de hemel. In de eerste zal ik kunnen genieten van het gezelschap van pausen, koningen en prinsen, terwijl in de tweede alleen maar bedelaars, monniken en apostelen zijn -Machiavelli
ik-ga-liever-naar-de-hel-dan-naar-de-hemel-in-de-eerste-zal-ik-kunnen-genieten-van-het-gezelschap-van-pausen-koningen-prinsen-terwijl-in-de-tweede