Politicus zijn is een slecht beroep. Ambtenaar zijn is een nobel beroep


politicus-zijn-is-een-slecht-beroep-ambtenaar-zijn-is-een-nobel-beroep
herbert hooverpoliticuszijniseenslechtberoepambtenaarnobelberoeppoliticus zijnzijn isis eeneen slechtslecht beroepambtenaar zijnzijn isis eeneen nobelnobel beroeppoliticus zijn iszijn is eenis een slechteen slecht beroepambtenaar zijn iszijn is eenis een nobeleen nobel beroeppoliticus zijn is eenzijn is een slechtis een slecht beroepambtenaar zijn is eenzijn is een nobelis een nobel beroeppoliticus zijn is een slechtzijn is een slecht beroepambtenaar zijn is een nobelzijn is een nobel beroep

Politiek is geen slecht beroep. Als je slaagt zijn er veel beloningen, als je faalt kun je nog altijd een boek schrijven.Men zegt wel eens dat politicus het op één na oudste beroep van de wereld is. Ik ben er achter gekomen dat het erg veel van het oudste weg heeftMen ga in zijn beroep op, niet onderEr zijn weinig fatsoenlijke vrouwen die geen genoeg hebben van hun beroepElk beroep is een samenzwering tegen de leekEen beroep is de ruggengraat van het leven