Reislust lijkt, meer dan wat ter wereld ook, geschikt om onze vooroordelen te bevestigen


reislust-lijkt-meer-dan-wat-ter-wereld-ook-geschikt-om-onze-vooroordelen-te-bevestigen
gerrit komrijreislustlijktmeerdanwatterwereldookgeschiktomonzevooroordelentebevestigenreislust lijktmeer dandan watwat terter wereldwereld ookgeschikt omom onzeonze vooroordelenvooroordelen tete bevestigenmeer dan watdan wat terwat ter wereldter wereld ookgeschikt om onzeom onze vooroordelenonze vooroordelen tevooroordelen te bevestigenmeer dan wat terdan wat ter wereldwat ter wereld ookgeschikt om onze vooroordelenom onze vooroordelen teonze vooroordelen te bevestigenmeer dan wat ter werelddan wat ter wereld ookgeschikt om onze vooroordelen teom onze vooroordelen te bevestigen

Ach, waar ter wereld zijn groter dwaasheden geschied dan bij de medelijdenden? En wat ter wereld stichtte meer leed dan de dwaasheden der medelijdenden? -Friedrich Nietzsche
ach-waar-ter-wereld-zijn-groter-dwaasheden-geschied-dan-bij-de-medelijdenden-en-wat-ter-wereld-stichtte-meer-leed-dan-de-dwaasheden-der-medelijdenden
Ik houd meer van mensen dan van principes en ik houd meer van mensen zonder principes dan van wat ook ter wereld -Oscar Wilde
ik-houd-meer-van-mensen-dan-van-principes-ik-houd-meer-van-mensen-zonder-principes-dan-van-wat-ook-ter-wereld
De moraal heeft meer kinderen vermoord dan Herodes en de Moloch, dan roodvonk, mazelen en alle besmettelijke ziekten ter wereld -Gerhart Hauptmann
de-moraal-heeft-meer-kinderen-vermoord-dan-herodes-de-moloch-dan-roodvonk-mazelen-alle-besmettelijke-ziekten-ter-wereld
Een goed hart is meer waard dan alle hoofden ter wereld -Edward Bulwer-Lytton
een-goed-hart-is-meer-waard-dan-alle-hoofden-ter-wereld
De wereld hangt aan vormen, neem dat goed ter harte; haar is vaak veel meer gelegen aan het hoe dan aan het wat -Fliegende Blätter
de-wereld-hangt-aan-vormen-neem-dat-goed-ter-harte-haar-is-vaak-veel-meer-gelegen-aan-het-hoe-dan-aan-het-wat