Roem is geen plant die groeit op sterfelijke grond


roem-is-geen-plant-die-groeit-op-sterfelijke-grond
john miltonroemisgeenplantdiegroeitopsterfelijkegrondroem isis geengeen plantplant diedie groeitgroeit opop sterfelijkesterfelijke grondroem is geenis geen plantgeen plant dieplant die groeitdie groeit opgroeit op sterfelijkeop sterfelijke grondroem is geen plantis geen plant diegeen plant die groeitplant die groeit opdie groeit op sterfelijkegroeit op sterfelijke grondroem is geen plant dieis geen plant die groeitgeen plant die groeit opplant die groeit op sterfelijkedie groeit op sterfelijke grond

De roem, die laatbloeiende plant, die het liefst bij graven groeitSlavernij kan men overal aantreffen. Het is een onkruid dat in iedere grond groeit.Geen uiterlijke vorm van beleefdheid, of hij heeft een diepe, zedelijke grond. De ware opvoeding zou die zijn, welke tegelijk vorm en grond leerdeDaar de roem een vrucht is, die op het lichaam wordt geënt, kan zij nauwelijks groeien, en nog veel minder rijpen, eer de stam zich in die grond bevindtWe moeten niet luisteren naar degenen die ons vermanen, dat de mens slechts aan het menselijk moet denken, dat het sterfelijke zich moet beperken tot het sterfelijke; nee, wij moeten zoveel als in ons vermogen ligt, trachten onsterfelijk te zijnGeen sterfelijke macht noch grootheid kan kritiek ontlopen