Roem is geen plant die groeit op sterfelijke grond


roem-is-geen-plant-die-groeit-op-sterfelijke-grond
john miltonroemisgeenplantdiegroeitopsterfelijkegrondroem isis geengeen plantplant diedie groeitgroeit opop sterfelijkesterfelijke grondroem is geenis geen plantgeen plant dieplant die groeitdie groeit opgroeit op sterfelijkeop sterfelijke grondroem is geen plantis geen plant diegeen plant die groeitplant die groeit opdie groeit op sterfelijkegroeit op sterfelijke grondroem is geen plant dieis geen plant die groeitgeen plant die groeit opplant die groeit op sterfelijkedie groeit op sterfelijke grond

De roem, die laatbloeiende plant, die het liefst bij graven groeit -Alfred de Musset
de-roem-die-laatbloeiende-plant-die-het-liefst-bij-graven-groeit
Slavernij kan men overal aantreffen. Het is een onkruid dat in iedere grond groeit. -Edmund Burke
slavernij-kan-men-overal-aantreffen-het-is-een-onkruid-dat-in-iedere-grond-groeit
Geen uiterlijke vorm van beleefdheid, of hij heeft een diepe, zedelijke grond. De ware opvoeding zou die zijn, welke tegelijk vorm en grond leerde -Johann Wolfgang von Goethe
geen-uiterlijke-vorm-van-beleefdheid-of-hij-heeft-een-diepe-zedelijke-grond-de-ware-opvoeding-zou-die-zijn-welke-tegelijk-vorm-grond-leerde
Daar de roem een vrucht is, die op het lichaam wordt geënt, kan zij nauwelijks groeien, en nog veel minder rijpen, eer de stam zich in die grond bevindt -Jonathan Swift
daar-de-roem-een-vrucht-is-die-op-het-lichaam-wordt-geënt-kan-zij-nauwelijks-groeien-nog-veel-minder-rijpen-eer-de-stam-zich-in-die-grond-bevindt
Geen sterfelijke macht noch grootheid kan kritiek ontlopen -William Shakespeare
geen-sterfelijke-macht-noch-grootheid-kan-kritiek-ontlopen