Rust is goed, maar de verveling is er nauw mee verwant


rust-is-goed-maar-de-verveling-is-er-nauw-mee-verwant
voltairerustisgoedmaardevervelingernauwmeeverwantrust isis goedmaar dede vervelingverveling isis erer nauwnauw meemee verwantrust is goedmaar de vervelingde verveling isverveling is eris er nauwer nauw meenauw mee verwantmaar de verveling isde verveling is erverveling is er nauwis er nauw meeer nauw mee verwantmaar de verveling is erde verveling is er nauwverveling is er nauw meeis er nauw mee verwant

Waar vindt men nog twee dingen, zo tegengesteld en toch zo nauw verwant, zo ongelijk en toch vaak zo moeilijk van elkander te onderscheiden, als bescheidenheid en trots?Sommige gebreken zijn zo nauw aan voortreffelijkheden verbonden, dat wij de ondeugden niet kunnen uitwieden zonder de deugden mee uit te rukkenMet wie het goed gaat zijn allen verwantDe anderen kunnen ons hoogstens helpen om de verveling te verdrijven. Maar in de meeste gevallen zijn zij het dan nog die de verveling over ons brengenNiet mee te haten, maar mee beminnen ligt in mijn aardSymmetrie is verveling, en verveling is de diepste ondergrond van de intense droefenis. De wanhoop geeuwt.