Schrijven is een manier om te praten zonder onderbroken te worden


schrijven-is-een-manier-om-te-praten-zonder-onderbroken-te-worden
jules renardschrijveniseenmanieromtepratenzonderonderbrokenwordenschrijven isis eeneen maniermanier omom tete pratenpraten zonderzonder onderbrokenonderbroken tete wordenschrijven is eenis een maniereen manier ommanier om teom te pratente praten zonderpraten zonder onderbrokenzonder onderbroken teonderbroken te wordenschrijven is een manieris een manier omeen manier om temanier om te pratenom te praten zonderte praten zonder onderbrokenpraten zonder onderbroken tezonder onderbroken te wordenschrijven is een manier omis een manier om teeen manier om te pratenmanier om te praten zonderom te praten zonder onderbrokente praten zonder onderbroken tepraten zonder onderbroken te worden

Wij zullen praten zonder naar elkaar te luisteren, dat is de beste manier om elkander te begrijpenMartelaarschap is de enige manier waarop een man zonder kwaliteiten beroemd kan wordenAlle uitgevers zijn gemankeerde schrijvers: zij hebben de stilte van het schrijven ingeruild tegen luidruchtigheid en het schrijven zelf tegen pratenVeel over jezelf praten kan ook een manier zijn om je te verbergenWanneer de arbeiders niet op de een of andere manier eigenaars van hun arbeid worden, zullen alle structuurhervormingen zonder resultaat blijvenWanneer je naar een bloem kijkt, naar de kleur, zonder er een naam aan te geven, zonder voorkeur of afkeur, zonder op wat voor manier ook een scherm tussen jezelf en dat ding dat je als bloem ziet, te schuiven, zonder het woord, zonder gedachte, dan heeft de bloem een uitzonderlijke kleur en schoonheid