Slechtheid gaat vaker gepaard met domheid dan met geest


slechtheid-gaat-vaker-gepaard-met-domheid-dan-met-geest
denis diderotslechtheidgaatvakergepaardmetdomheiddangeestslechtheid gaatgaat vakervaker gepaardgepaard metmet domheiddomheid dandan metmet geestslechtheid gaat vakergaat vaker gepaardvaker gepaard metgepaard met domheidmet domheid dandomheid dan metdan met geestslechtheid gaat vaker gepaardgaat vaker gepaard metvaker gepaard met domheidgepaard met domheid danmet domheid dan metdomheid dan met geestslechtheid gaat vaker gepaard metgaat vaker gepaard met domheidvaker gepaard met domheid dangepaard met domheid dan metmet domheid dan met geest

Trots, met kracht gepaard, veredelt; met zwakheid gepaard, verlaagt hij -Carmen Sylva
trots-met-kracht-gepaard-veredelt-met-zwakheid-gepaard-verlaagt-hij
Zelden gaat schoonheid met wijsheid gepaard -Petronius
zelden-gaat-schoonheid-met-wijsheid-gepaard
Energie van handelen gaat zelden met spraakzaamheid gepaard -Moritz Lazarus
energie-van-handelen-gaat-zelden-met-spraakzaamheid-gepaard
Onmatige begeerte om te behagen gaat haast altijd gepaard met het gevoel, niet in de smaak te vallen -Thomas Fuller
onmatige-begeerte-om-te-behagen-gaat-haast-altijd-gepaard-met-het-gevoel-niet-in-de-smaak-te-vallen
Domheid is meestal een zuster van slechtheid -Sophocles
domheid-is-meestal-een-zuster-van-slechtheid