Spreek nooit kwaad van uzelf, dat zullen uw vrienden wel voor u doen


spreek-nooit-kwaad-van-uzelf-dat-zullen-uw-vrienden-wel-voor-u-doen
charles maurice de talleyrandspreeknooitkwaadvanuzelfdatzullenuwvriendenwelvoordoenspreek nooitnooit kwaadkwaad vanvan uzelfdat zullenzullen uwuw vriendenvrienden welwel vooru doenspreek nooit kwaadnooit kwaad vankwaad van uzelfdat zullen uwzullen uw vriendenuw vrienden welvrienden wel voorwel voor uvoor u doenspreek nooit kwaad vannooit kwaad van uzelfdat zullen uw vriendenzullen uw vrienden weluw vrienden wel voorvrienden wel voor uwel voor u doenspreek nooit kwaad van uzelfdat zullen uw vrienden welzullen uw vrienden wel vooruw vrienden wel voor uvrienden wel voor u doen

Laten we lezen, laten we dansen. Deze twee vormen van vertier zullen de wereld nooit kwaad doenSpreek geen kwaad van diploma's: ze staan borg voor stapels vervlogen schoolkennisOns berouw is niet zozeer een verdriet over het kwaad, dat wij gedaan hebben, als wel vrees voor het kwaad, dat er voor ons uit kan voortvloeienDoet een vriend u leed aan, spreek dan; ik vergeef u, wat gij mij aandeed; dat ge het echter uzelf aandeed, hoe zou ik dat kunnen vergeven!Hoor geen kwaad, zie geen kwaad, spreek geen kwaad en je staat moederziel alleenLeef op zo'n manier dat je vrienden je kunnen verdedigen maar het nooit te hoeven doen