Spreek nooit kwaad van uzelf, dat zullen uw vrienden wel voor u doen


spreek-nooit-kwaad-van-uzelf-dat-zullen-uw-vrienden-wel-voor-u-doen
charles maurice de talleyrandspreeknooitkwaadvanuzelfdatzullenuwvriendenwelvoordoenspreek nooitnooit kwaadkwaad vanvan uzelfdat zullenzullen uwuw vriendenvrienden welwel vooru doenspreek nooit kwaadnooit kwaad vankwaad van uzelfdat zullen uwzullen uw vriendenuw vrienden welvrienden wel voorwel voor uvoor u doenspreek nooit kwaad vannooit kwaad van uzelfdat zullen uw vriendenzullen uw vrienden weluw vrienden wel voorvrienden wel voor uwel voor u doenspreek nooit kwaad van uzelfdat zullen uw vrienden welzullen uw vrienden wel vooruw vrienden wel voor uvrienden wel voor u doen

Laten we lezen, laten we dansen. Deze twee vormen van vertier zullen de wereld nooit kwaad doen -Voltaire
laten-we-lezen-laten-we-dansen-deze-twee-vormen-van-vertier-zullen-de-wereld-nooit-kwaad-doen
Spreek geen kwaad van diploma's: ze staan borg voor stapels vervlogen schoolkennis -Julien de Valckenaere
spreek-geen-kwaad-van-diploma's-ze-staan-borg-voor-stapels-vervlogen-schoolkennis
Ons berouw is niet zozeer een verdriet over het kwaad, dat wij gedaan hebben, als wel vrees voor het kwaad, dat er voor ons uit kan voortvloeien -Francois de la Rochefoucauld
ons-berouw-is-niet-zozeer-een-verdriet-over-het-kwaad-dat-wij-gedaan-hebben-als-wel-vrees-voor-het-kwaad-dat-er-voor-ons-uit-kan-voortvloeien
Doet een vriend u leed aan, spreek dan; ik vergeef u, wat gij mij aandeed; dat ge het echter uzelf aandeed, hoe zou ik dat kunnen vergeven! -Friedrich Nietzsche
doet-een-vriend-u-leed-aan-spreek-dan-ik-vergeef-u-wat-gij-mij-aandeed-dat-ge-het-echter-uzelf-aandeed-hoe-zou-ik-dat-kunnen-vergeven
Hoor geen kwaad, zie geen kwaad, spreek geen kwaad en je staat moederziel alleen -Joey Adams
hoor-geen-kwaad-zie-geen-kwaad-spreek-geen-kwaad-staat-moederziel-alleen
Leef op zo'n manier dat je vrienden je kunnen verdedigen maar het nooit te hoeven doen -Arnold H. Glasgow
leef-op-zo'n-manier-dat-vrienden-kunnen-verdedigen-maar-het-nooit-te-hoeven-doen