Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit


succes-is-altijd-afhankelijk-van-een-nauwkeurige-voorbereiding-zonder-die-voorbereiding-is-falen-een-feit
confuciussuccesisaltijdafhankelijkvaneennauwkeurigevoorbereidingzonderdiefalenfeitsucces isis altijdaltijd afhankelijkafhankelijk vanvan eeneen nauwkeurigenauwkeurige voorbereidingvoorbereiding enen zonderzonder diedie voorbereidingvoorbereiding isis falenfalen eeneen feitsucces is altijdis altijd afhankelijkaltijd afhankelijk vanafhankelijk van eenvan een nauwkeurigeeen nauwkeurige voorbereidingnauwkeurige voorbereiding envoorbereiding en zonderen zonder diezonder die voorbereidingdie voorbereiding isvoorbereiding is falenis falen eenfalen een feitsucces is altijd afhankelijkis altijd afhankelijk vanaltijd afhankelijk van eenafhankelijk van een nauwkeurigevan een nauwkeurige voorbereidingeen nauwkeurige voorbereiding ennauwkeurige voorbereiding en zondervoorbereiding en zonder dieen zonder die voorbereidingzonder die voorbereiding isdie voorbereiding is falenvoorbereiding is falen eenis falen een feitsucces is altijd afhankelijk vanis altijd afhankelijk van eenaltijd afhankelijk van een nauwkeurigeafhankelijk van een nauwkeurige voorbereidingvan een nauwkeurige voorbereiding eneen nauwkeurige voorbereiding en zondernauwkeurige voorbereiding en zonder dievoorbereiding en zonder die voorbereidingen zonder die voorbereiding iszonder die voorbereiding is falendie voorbereiding is falen eenvoorbereiding is falen een feit

Een schrijver leeft niet en beleeft niets, hij heeft altijd een boek in voorbereiding -Jeroen Brouwers
een-schrijver-leeft-niet-beleeft-niets-hij-heeft-altijd-een-boek-in-voorbereiding
Er is maar één voorbereiding op de dood: verzadigd te zijn. -Henry de Montherlant
er-is-maar-één-voorbereiding-op-de-dood-verzadigd-te-zijn
De vriendschap der meeste mensen is slechts een voorbereiding tot vijandschap -Friedrich Hebbel
de-vriendschap-der-meeste-mensen-is-slechts-een-voorbereiding-tot-vijandschap
Geluk ligt in de voorbereiding, niet in de uitvoering -Bernard Seulsten
geluk-ligt-in-de-voorbereiding-niet-in-de-uitvoering
Een belangrijke sleutel tot succes is zelfvertrouwen. Een belangrijke sleutel tot zelfvertrouwen is voorbereiding -Arthur Ashe
een-belangrijke-sleutel-tot-succes-is-zelfvertrouwen-een-belangrijke-sleutel-tot-zelfvertrouwen-is-voorbereiding