Te veel deugd zou u misdadig kunnen maken


te-veel-deugd-zou-u-misdadig-kunnen-maken
jean baptiste racineteveeldeugdzoumisdadigkunnenmakente veelveel deugddeugd zouzou uu misdadigmisdadig kunnenkunnen makente veel deugdveel deugd zoudeugd zou uzou u misdadigu misdadig kunnenmisdadig kunnen makente veel deugd zouveel deugd zou udeugd zou u misdadigzou u misdadig kunnenu misdadig kunnen makente veel deugd zou uveel deugd zou u misdadigdeugd zou u misdadig kunnenzou u misdadig kunnen maken

Je denkt veel meer dan je denkt. Je zou verstomd staan als je al je gedachten eens zou kunnen lezen -Marc Callewaert
je-denkt-veel-meer-dan-denkt-je-zou-verstomd-staan-als-al-gedachten-eens-zou-kunnen-lezen
Er is geen individu die niet gehouden zou worden voor misdadig, indien hij zich veroorloofde wat de staat zich veroorlooft -Multatuli
er-is-geen-individu-die-niet-gehouden-zou-worden-voor-misdadig-indien-hij-zich-veroorloofde-wat-de-staat-zich-veroorlooft
De studie der wijsheid is niet zo uitgebreid als die, welke men zou kunnen maken van de dwazen en onbeschaamden -Jean de la Bruyère
de-studie-der-wijsheid-is-niet-zo-uitgebreid-als-die-welke-men-zou-kunnen-maken-van-de-dwazen-onbeschaamden
Veel mensen maken voornamelijk vakantiereizen om ansichtkaarten te kopen, hoewel ze die voordeliger hadden kunnen laten sturen -Robert Musil
veel-mensen-maken-voornamelijk-vakantiereizen-om-ansichtkaarten-te-kopen-hoewel-ze-die-voordeliger-hadden-kunnen-laten-sturen
Mensen die veel verveling kunnen verdragen, kunnen ook veel denkwerk verrichten -Remco Jonckers
mensen-die-veel-verveling-kunnen-verdragen-kunnen-ook-veel-denkwerk-verrichten
Het leven zou veel vrolijker kunnen zijn, als de mensen het ernstiger zouden willen nemen -Peter Sirius
het-leven-zou-veel-vrolijker-kunnen-zijn-als-de-mensen-het-ernstiger-zouden-willen-nemen