Televisie is het enige slaapmiddel dat je inneemt met je ogen


televisie-is-het-enige-slaapmiddel-dat-inneemt-met-ogen
vittoria de sicatelevisieishetenigeslaapmiddeldatinneemtmetogentelevisie isis hethet enigeenige slaapmiddelslaapmiddel datdat jeje inneemtinneemt metmet jeje ogentelevisie is hetis het enigehet enige slaapmiddelenige slaapmiddel datslaapmiddel dat jedat je inneemtje inneemt metinneemt met jemet je ogentelevisie is het enigeis het enige slaapmiddelhet enige slaapmiddel datenige slaapmiddel dat jeslaapmiddel dat je inneemtdat je inneemt metje inneemt met jeinneemt met je ogentelevisie is het enige slaapmiddelis het enige slaapmiddel dathet enige slaapmiddel dat jeenige slaapmiddel dat je inneemtslaapmiddel dat je inneemt metdat je inneemt met jeje inneemt met je ogen

Televisie-kijken is het enige slaapmiddel dat via de ogen wordt ingenomen -Vittoria de Sica
televisie-kijken-is-het-enige-slaapmiddel-dat-via-de-ogen-wordt-ingenomen
Ik moet zeggen dat ik televisie erg leerzaam vind. Op het moment dat iemand de televisie aanzet, ga ik naar de bibliotheek en lees een boek -Groucho Marx
ik-moet-zeggen-dat-ik-televisie-erg-leerzaam-vind-op-het-moment-dat-iemand-de-televisie-aanzet-ga-ik-naar-de-bibliotheek-lees-een-boek
In onze landen laat de televisie zien wat zij wil dat er gebeurt, en er gebeurt niets als de televisie het niet laat zien -Eduardo Galeano
in-onze-landen-laat-de-televisie-zien-wat-zij-wil-dat-er-gebeurt-er-gebeurt-niets-als-de-televisie-het-niet-laat-zien
Het is niet waar dat oude mensen het hier slecht hebben. Ze moeten het alleen stellen met een beetje minder luxe: zoals televisie, radio, kleren en voedsel -Wiet van Broeckhoven
het-is-niet-waar-dat-oude-mensen-het-hier-slecht-hebben-ze-moeten-het-alleen-stellen-met-een-beetje-minder-luxe-zoals-televisie-radio-kleren-voedsel
Het is met televisie een beetje gelijk met al onze andere uitvindingen: wij vervaardigen van alles, maar kunnen er weinig of niets mee aanvangen -Louis Paul Boon
het-is-met-televisie-een-beetje-gelijk-met-al-onze-andere-uitvindingen-wij-vervaardigen-van-alles-maar-kunnen-er-weinig-of-niets-mee-aanvangen