Uit de echte trots volgt de rechte bescheidenheid


uit-de-echte-trots-volgt-de-rechte-bescheidenheid
moritz lazarusuitdeechtetrotsvolgtrechtebescheidenheiduit dede echteechte trotstrots volgtvolgt dede rechterechte bescheidenheiduit de echtede echte trotsechte trots volgttrots volgt devolgt de rechtede rechte bescheidenheiduit de echte trotsde echte trots volgtechte trots volgt detrots volgt de rechtevolgt de rechte bescheidenheiduit de echte trots volgtde echte trots volgt deechte trots volgt de rechtetrots volgt de rechte bescheidenheid

De echte welsprekendheid komt voort uit het echte gelijk hebben -Lin Yutang
de-echte-welsprekendheid-komt-voort-uit-het-echte-gelijk-hebben
Veel trots is nodig om zich tot bescheidenheid verplicht te achten -Charles Régismanset
veel-trots-is-nodig-om-zich-tot-bescheidenheid-verplicht-te-achten
Niets flauwer dan bescheidenheid, waarin het zout van de trots niet te proeven is -Ernst Hohenemser
niets-flauwer-dan-bescheidenheid-waarin-het-zout-van-de-trots-niet-te-proeven-is
Bescheidenheid en trots, hoe verschillend ook in wezen, gelijken in uitwendige verschijningsvormen dikwijls sprekend op elkander -C. J. Wijnaendts Francken
bescheidenheid-trots-hoe-verschillend-ook-in-wezen-gelijken-in-uitwendige-verschijningsvormen-dikwijls-sprekend-op-elkander