Uw lot is sterflijk, maar onsterfelijk wat gij vraagt


uw-lot-is-sterflijk-maar-onsterfelijk-wat-gij-vraagt
euripidesuwlotissterflijkmaaronsterfelijkwatgijvraagtuw lotlot isis sterflijkmaar onsterfelijkonsterfelijk watwat gijgij vraagtuw lot islot is sterflijkmaar onsterfelijk watonsterfelijk wat gijwat gij vraagtuw lot is sterflijkmaar onsterfelijk wat gijonsterfelijk wat gij vraagtmaar onsterfelijk wat gij vraagt

Uw lot is sterfelijk; doch onsterfelijk wat gij wenst -Ovidius
uw-lot-is-sterfelijk-doch-onsterfelijk-wat-gij-wenst
Wat het aardse bezit betreft, gebruik ervan op een zo zuinige manier als of gij onsterfelijk waart; maar wat het eeuwige leven aangaat, spring om met uw bezit als of gij morgen reeds moest sterven -Al-Djahiz
wat-het-aardse-bezit-betreft-gebruik-ervan-op-een-zo-zuinige-manier-als-of-gij-onsterfelijk-waart-maar-wat-het-eeuwige-leven-aangaat-spring-om-met-uw
Treed niet in het hemelse, niet in Gods geheimenis. Derwijl gij sterfelijk zijt, zorg voor wat sterflijk is -Marcus Cato
treed-niet-in-het-hemelse-niet-in-gods-geheimenis-derwijl-gij-sterfelijk-zijt-zorg-voor-wat-sterflijk-is
Niemand vraagt vanwaar gij het hebt, maar hebben moet gij het -Juvenalis
niemand-vraagt-vanwaar-gij-het-hebt-maar-hebben-moet-gij-het
Wordt hij gelaakt, dan vraagt gij steeds waarom; wordt gij geprezen dan ziet gij daar graag van af -Fliegende Blätter
wordt-hij-gelaakt-dan-vraagt-gij-steeds-waarom-wordt-gij-geprezen-dan-ziet-gij-daar-graag-van-af
Hij, die vraagt bij alles wat hij doet; wat zal ik er aan hebben? vraagt aan het eind van zijn leven; wat had ik eraan? -Dr. Eliza Laurillard
hij-die-vraagt-bij-alles-wat-hij-doet-wat-zal-ik-er-aan-hebben-vraagt-aan-het-eind-van-zijn-leven-wat-had-ik-eraan