Valse problemen hebben de verdienste dat ze valse oplossingen voortbrengen


valse-problemen-hebben-de-verdienste-dat-ze-valse-oplossingen-voortbrengen
robert sabatiervalseproblemenhebbendeverdienstedatzevalseoplossingenvoortbrengenvalse problemenproblemen hebbenhebben dede verdiensteverdienste datdat zeze valsevalse oplossingenoplossingen voortbrengenvalse problemen hebbenproblemen hebben dehebben de verdienstede verdienste datverdienste dat zedat ze valseze valse oplossingenvalse oplossingen voortbrengenvalse problemen hebben deproblemen hebben de verdienstehebben de verdienste datde verdienste dat zeverdienste dat ze valsedat ze valse oplossingenze valse oplossingen voortbrengenvalse problemen hebben de verdiensteproblemen hebben de verdienste dathebben de verdienste dat zede verdienste dat ze valseverdienste dat ze valse oplossingendat ze valse oplossingen voortbrengen

Dwaasheid betekent: valse gevolgtrekkingen maken uit juiste premissen, en onderscheidt zich daardoor van krankzinnigheid, die juiste gevolgtrekkingen maakt uit valse premissen -John Locke
dwaasheid-betekent-valse-gevolgtrekkingen-maken-uit-juiste-premissen-onderscheidt-zich-daardoor-van-krankzinnigheid-die-juiste-gevolgtrekkingen-maakt
Hebt gij verkeerd gedaan, beken het dan aan uzelve. Als het inzicht komt, voeg dan niet bij de valse weg, die gij gekozen hebt, nog de valse schaamte -Franz Grillparzer
hebt-gij-verkeerd-gedaan-beken-het-dan-aan-uzelve-als-het-inzicht-komt-voeg-dan-niet-bij-de-valse-weg-die-gij-gekozen-hebt-nog-de-valse-schaamte
Echte profeten hebben soms, valse profeten hebben altijd geestdriftige aanhangers -Marie von Ebner-Eschenbach
echte-profeten-hebben-soms-valse-profeten-hebben-altijd-geestdriftige-aanhangers
Er is iets dat nog erger is dan openlijk barbarendom; dat is valse beschaving -Pierre Véron
er-is-iets-dat-nog-erger-is-dan-openlijk-barbarendom-dat-is-valse-beschaving
Elke staat is een politiestaat, maar sommige hebben nog een dosis valse schaamte te overwinnen -Gust Gils
elke-staat-is-een-politiestaat-maar-sommige-hebben-nog-een-dosis-valse-schaamte-te-overwinnen
Talenten vinden oplossingen, genieën ontdekken problemen -Hans Krailsheimer
talenten-vinden-oplossingen-genieën-ontdekken-problemen