Vele mensen beroepen zich op de vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken, waar ze weinig gebruik van maken


vele-mensen-beroepen-zich-op-de-vrijheid-van-meningsuiting-als-compensatie-voor-de-vrijheid-van-denken-waar-ze-weinig-gebruik-van-maken
a. schopenhauervelemensenberoepenzichopdevrijheidvanmeningsuitingalscompensatievoordenkenwaarzeweiniggebruikmakenvele mensenmensen beroepenberoepen zichzich opop dede vrijheidvrijheid vanvan meningsuitingmeningsuiting alsals compensatiecompensatie voorde vrijheidvrijheid vanvan denkenwaar zeze weinigweinig gebruikgebruik vanvan makenvele mensen beroepenmensen beroepen zichberoepen zich opzich op deop de vrijheidde vrijheid vanvrijheid van meningsuitingvan meningsuiting alsmeningsuiting als compensatieals compensatie voorcompensatie voor devoor de vrijheidde vrijheid vanvrijheid van denkenwaar ze weinigze weinig gebruikweinig gebruik vangebruik van makenvele mensen beroepen zichmensen beroepen zich opberoepen zich op dezich op de vrijheidop de vrijheid vande vrijheid van meningsuitingvrijheid van meningsuiting alsvan meningsuiting als compensatiemeningsuiting als compensatie voorals compensatie voor decompensatie voor de vrijheidvoor de vrijheid vande vrijheid van denkenwaar ze weinig gebruikze weinig gebruik vanweinig gebruik van makenvele mensen beroepen zich opmensen beroepen zich op deberoepen zich op de vrijheidzich op de vrijheid vanop de vrijheid van meningsuitingde vrijheid van meningsuiting alsvrijheid van meningsuiting als compensatievan meningsuiting als compensatie voormeningsuiting als compensatie voor deals compensatie voor de vrijheidcompensatie voor de vrijheid vanvoor de vrijheid van denkenwaar ze weinig gebruik vanze weinig gebruik van maken

Mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van makenIk sta voor de vrijheid van meningsuiting, het doen waar je in gelooft, en het volgen van je dromenWat zijn mensen toch absurd! Zij gebruiken nooit de vrijheden die zij bezitten, maar zij eisen diegenen die zij niet beziiten. Zij hebben de vrijheid van gedachte, maar zij eisen de vrijheid van meningsuitingDe vrijheid is een schat, die men slechts behoudt door er gebruik van te makenVrijheid is niet hetzelfde als ongebondenheid. Vrijheid is het vermogen om keuzes te maken en je aan datgene te binden wat het beste voor je isDe vrijheid is, zegt men, een goddelijke zaak. De vrijheid, die wordt; vrijheid om van verveling te sterven, is minder goddelijk