Vele mensen overschatten wat ze niet zijn en onderschatten wat ze wel zijn


vele-mensen-overschatten-wat-ze-niet-zijn-onderschatten-wat-ze-wel-zijn
malcolm forbesvelemensenoverschattenwatzenietzijnonderschattenwelvele mensenmensen overschattenoverschatten watwat zeze nietniet zijnzijn enen onderschattenonderschatten watwat zeze welwel zijnvele mensen overschattenmensen overschatten watoverschatten wat zewat ze nietze niet zijnniet zijn enzijn en onderschattenen onderschatten watonderschatten wat zewat ze welze wel zijnvele mensen overschatten watmensen overschatten wat zeoverschatten wat ze nietwat ze niet zijnze niet zijn enniet zijn en onderschattenzijn en onderschatten waten onderschatten wat zeonderschatten wat ze welwat ze wel zijnvele mensen overschatten wat zemensen overschatten wat ze nietoverschatten wat ze niet zijnwat ze niet zijn enze niet zijn en onderschattenniet zijn en onderschatten watzijn en onderschatten wat zeen onderschatten wat ze welonderschatten wat ze wel zijn

Er zijn mensen die niet weten wat ze doen, maar daar wel volstrekt in geloven -Robert Lembke
er-zijn-mensen-die-niet-weten-wat-ze-doen-maar-daar-wel-volstrekt-in-geloven
De beklagenswaardige mensen zijn zij die wel plichtsbesef bezitten, maar niet de kracht om te doen wat het voorschrijft -Marie von Ebner-Eschenbach
de-beklagenswaardige-mensen-zijn-zij-die-wel-plichtsbesef-bezitten-maar-niet-de-kracht-om-te-doen-wat-het-voorschrijft
Tevreden zijn met wat je hebt is misschien wel het leukste wat je kunt doen -Jan de Jong
tevreden-zijn-met-wat-hebt-is-misschien-wel-het-leukste-wat-kunt-doen
Verbeelding is ons gegeven voor wat we niet zijn. Zin voor humor om ons te troosten voor wat we wel zijn -Francis Bacon
verbeelding-is-ons-gegeven-voor-wat-we-niet-zijn-zin-voor-humor-om-ons-te-troosten-voor-wat-we-wel-zijn