Vele mensen overschatten wat ze niet zijn en onderschatten wat ze wel zijn


vele-mensen-overschatten-wat-ze-niet-zijn-onderschatten-wat-ze-wel-zijn
malcolm forbesvelemensenoverschattenwatzenietzijnonderschattenwelvele mensenmensen overschattenoverschatten watwat zeze nietniet zijnzijn enen onderschattenonderschatten watwat zeze welwel zijnvele mensen overschattenmensen overschatten watoverschatten wat zewat ze nietze niet zijnniet zijn enzijn en onderschattenen onderschatten watonderschatten wat zewat ze welze wel zijnvele mensen overschatten watmensen overschatten wat zeoverschatten wat ze nietwat ze niet zijnze niet zijn enniet zijn en onderschattenzijn en onderschatten waten onderschatten wat zeonderschatten wat ze welwat ze wel zijnvele mensen overschatten wat zemensen overschatten wat ze nietoverschatten wat ze niet zijnwat ze niet zijn enze niet zijn en onderschattenniet zijn en onderschatten watzijn en onderschatten wat zeen onderschatten wat ze welonderschatten wat ze wel zijn

Wij onderschatten wat wij hebben en overschatten wat wij zijnVele mensen hebben republieken en prinsendommen bedacht die helemaal nooit echt bestaan hebben. Uiteindelijk is de manier waarop mensen leven zo ver verwijderd van de manier waarop zij zouden moeten leven, dat iedereen die wat is verlaat voor wat zou moeten zijn eerder zijn ondergang dan zijn behoud nastreeft; want een man die streeft naar goedheid in al zijn handelingen zal zeker ten onder gaan, omdat er zovele mensen zijn die niet goed zijnEr zijn mensen die niet weten wat ze doen, maar daar wel volstrekt in gelovenDe beklagenswaardige mensen zijn zij die wel plichtsbesef bezitten, maar niet de kracht om te doen wat het voorschrijftTevreden zijn met wat je hebt is misschien wel het leukste wat je kunt doenVerbeelding is ons gegeven voor wat we niet zijn. Zin voor humor om ons te troosten voor wat we wel zijn