Ver in het zuiden het schone Spanje


ver-in-het-zuiden-het-schone-spanje
emanuel geibelverinhetzuidenschonespanjever inin hethet zuidenzuiden hethet schoneschone spanjever in hetin het zuidenhet zuiden hetzuiden het schonehet schone spanjever in het zuidenin het zuiden hethet zuiden het schonezuiden het schone spanjever in het zuiden hetin het zuiden het schonehet zuiden het schone spanje

Begrip van het schone en geestdrift voor het schone zijn éénIn het zuiden is het dikwijls warmer dan in de liefdeHet schone onderscheidt zich niet van het goede! Het schone is alleen het goede dat zich lieflijk versluierd aan ons laat zienDe opera stelt zich een groot en schoon vraagstuk; hoe ver de spraak het in het zingen, en hoe ver de muziek in het spreken kan brengenAls je geniaal wilt zijn, moet je te ver gaan, en als je niet te ver gaat, is het niet goed, dan is het alleen maar waar en de waarheid is saaiJe moet in Nederland altijd precies weten hoe ver je te ver kunt gaan