Vervelend dat in het woord politiek het woord politie schuilgaat


vervelend-dat-in-het-woord-politiek-het-woord-politie-schuilgaat
fons jansenvervelenddatinhetwoordpolitiekpolitieschuilgaatvervelend datdat inin hethet woordwoord politiekpolitiek hethet woordwoord politiepolitie schuilgaatvervelend dat indat in hetin het woordhet woord politiekwoord politiek hetpolitiek het woordhet woord politiewoord politie schuilgaatvervelend dat in hetdat in het woordin het woord politiekhet woord politiek hetwoord politiek het woordpolitiek het woord politiehet woord politie schuilgaatvervelend dat in het woorddat in het woord politiekin het woord politiek hethet woord politiek het woordwoord politiek het woord politiepolitiek het woord politie schuilgaat

Doch woord blijft woord, en dat het spreuken horen, een krank hart heelde, kwam mij nooit ter orenPoëzie leest men niet woord na woord, vers na vers, maar woord op woord, vers op versNooit! dat is lang, mevrouw, en dat woord bedriegt ons evenzeer in de politiek als in de liefdeEr is in onze talen maar een werkelijk woord: chaos. Zoals het woord 'god' betekent het alles of nietsTegen bijgeloof is spot en hoon het souvereine middel; het zware geschut, het laatste woord van 't laatste woordHet woord actief komt van actie. Ja toch? Maar komt het woord passief nu ook van passie?