Vleierij en glad van tong zijn, wijzen zelden op een oprecht mens


vleierij-glad-van-tong-zijn-wijzen-zelden-op-een-oprecht-mens
confuciusvleierijgladvantongzijnwijzenzeldenopeenoprechtmensvleierij enen gladglad vanvan tongtong zijnwijzen zeldenzelden opop eeneen oprechtoprecht mensvleierij en gladen glad vanglad van tongvan tong zijnwijzen zelden opzelden op eenop een oprechteen oprecht mensvleierij en glad vanen glad van tongglad van tong zijnwijzen zelden op eenzelden op een oprechtop een oprecht mensvleierij en glad van tongen glad van tong zijnwijzen zelden op een oprechtzelden op een oprecht mens

Een mens is zelden zo goed als zijn reputatie, maar ook zelden zo slechtDe mensen zijn zo gevoelig voor vleierij, dat zelfs dan als ze denken dat het vleierij is, ze er toch de dupe van wordenEr is geen omstandigheid zo erbarmelijk dat een mens niet oprecht zou kunnen zijnGod zou net zo moeten walgen van vroomheid, als een mens die zich respecteert van vleierijDe persoonlijkheid van een mens wordt niet zelden duidelijker in zijn gebreken dan in zijn deugden weerspiegeldEr is nauwelijks één mens die, hoezeer hij het karakter van een vleier minacht, niet vervalt in de laagste vleierij van zichzelf