Vooral in het oerwoud van ons lichaam dringt de beschaving moeilijk door


vooral-in-het-oerwoud-van-ons-lichaam-dringt-de-beschaving-moeilijk-door
karel jonckheerevooralinhetoerwoudvanonslichaamdringtdebeschavingmoeilijkdoorvooral inin hethet oerwoudoerwoud vanvan onsons lichaamlichaam dringtdringt dede beschavingbeschaving moeilijkmoeilijk doorvooral in hetin het oerwoudhet oerwoud vanoerwoud van onsvan ons lichaamons lichaam dringtlichaam dringt dedringt de beschavingde beschaving moeilijkbeschaving moeilijk doorvooral in het oerwoudin het oerwoud vanhet oerwoud van onsoerwoud van ons lichaamvan ons lichaam dringtons lichaam dringt delichaam dringt de beschavingdringt de beschaving moeilijkde beschaving moeilijk doorvooral in het oerwoud vanin het oerwoud van onshet oerwoud van ons lichaamoerwoud van ons lichaam dringtvan ons lichaam dringt deons lichaam dringt de beschavinglichaam dringt de beschaving moeilijkdringt de beschaving moeilijk door

Belastingen zijn de prijs voor beschaving. In het oerwoud bestaan ze niet -Richard Wagner
belastingen-zijn-de-prijs-voor-beschaving-in-het-oerwoud-bestaan-ze-niet
Goede muziek dringt makkelijk in het oor en verlaat maar moeilijk het geheugen -Sir Thomas Beecham
goede-muziek-dringt-makkelijk-in-het-oor-verlaat-maar-moeilijk-het-geheugen
Als ons tijdperk, onze beschaving naar een catastrofe holt, komt dat minder door verblinding dan door luiheid en gebrek aan prestaties -Jules Romains
als-ons-tijdperk-onze-beschaving-naar-een-catastrofe-holt-komt-dat-minder-door-verblinding-dan-door-luiheid-gebrek-aan-prestaties
De betekenis van het woord ijdelheid dringt nooit door in het hart van een alledaags mens -George Santayana
de-betekenis-van-het-woord-ijdelheid-dringt-nooit-door-in-het-hart-van-een-alledaags-mens
Laten we bidden voor hen die het moeilijk hebben, maar vooral voor hen die moeilijk doen -Herman Finkers
laten-we-bidden-voor-hen-die-het-moeilijk-hebben-maar-vooral-voor-hen-die-moeilijk-doen