Vrijheid is een toestand waarin geen haat, geen geweld, geen bruutheid bestaat


vrijheid-is-een-toestand-waarin-geen-haat-geen-geweld-geen-bruutheid-bestaat
krishnamurtivrijheidiseentoestandwaaringeenhaatgeweldbruutheidbestaatvrijheid isis eeneen toestandwaarin geengeen haatgeen geweldgeen bruutheidbruutheid bestaatvrijheid is eenis een toestandeen toestand waarintoestand waarin geenwaarin geen haatgeen bruutheid bestaatvrijheid is een toestandis een toestand waarineen toestand waarin geentoestand waarin geen haatvrijheid is een toestand waarinis een toestand waarin geeneen toestand waarin geen haat

Ik geloof dat onze huidige ernstige toestand bestaat omdat we geleidelijk staatsorganen hebben ontwikkeld waarin de bevolking in feite geen stem heeftDeugdzaamheid is een toestand van de geest waarin geen verdeeldheid bestaat, daardoor is er geen controle die verdeeldheid verondersteld. Controle houdt onderdrukking, tegenstrijdigheid, inspanning, en de hang naar veiligheid in - dit alles in naam van goedheid, schoonheid en deugdzaamheid; maar het is de loochening van deugdzaamheid zelf en is daarom wanordeEr bestaat geen hoogmoed. Er bestaat geen nederigheid. Er bestaat alleen waarheid of onwaarheidDe eerlijkheid is geen daad en geen houding, maar een toestand, een staat van ongenadeZolang armoede bestaat, is er geen vrijheidOok de priester weet net zo goed als iedereen dat er geen 'god' meer bestaat, geen 'zondaar', geen 'verlosser' - dat 'vrije wil', 'zedelijke wereldorde' leugens zijn - de ernst, de grondige zelfoverwinning van de geest veroorlooft niemand meer hier geen benul van te hebben