Vrijheid is nog nooit ingesteld door de staat. Vrijheid is altijd ingesteld door de onderdanen van een staat. De geschiedenis van de vrijheid is de geschiedenis van de beperking van de staatsmacht, niet de toename ervan


vrijheid-is-nog-nooit-ingesteld-door-de-staat-vrijheid-is-altijd-ingesteld-door-de-onderdanen-van-een-staat-de-geschiedenis-van-de-vrijheid-is-de
woodrow wilsonvrijheidisnognooitingestelddoordestaataltijdonderdanenvaneendegeschiedenisvrijheidbeperkingstaatsmachtniettoenameervanvrijheid isis nognog nooitnooit ingesteldingesteld doorde staatvrijheid isis altijdaltijd ingesteldingesteld doorde onderdanenonderdanen vanvan eeneen staatde geschiedenisgeschiedenis vanvan dede vrijheidvrijheid isis dede geschiedenisgeschiedenis vanvan dede beperkingbeperking vanvan dede staatsmachtniet dede toenametoename ervanvrijheid is nogis nog nooitnog nooit ingesteldnooit ingesteld dooringesteld door dedoor de staatvrijheid is altijdis altijd ingesteldaltijd ingesteld dooringesteld door dedoor de onderdanende onderdanen vanonderdanen van eenvan een staatde geschiedenis vangeschiedenis van devan de vrijheidde vrijheid isvrijheid is deis de geschiedenisde geschiedenis vangeschiedenis van devan de beperkingde beperking vanbeperking van devan de staatsmachtniet de toenamede toename ervan

Laten we afzien van onze natuurlijke rechten ten gunste van de staat, die door zijn beschermende functie - gelijkheid en vrijheid zal verenigen.De vrijheid is, zegt men, een goddelijke zaak. De vrijheid, die wordt; vrijheid om van verveling te sterven, is minder goddelijkZolang er een staat is, is er geen vrijheid. Wanneer er vrijheid zal bestaan, zal er geen staat bestaanHet doel van de staat is in werkelijkheid vrijheidMensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van makenVele mensen beroepen zich op de vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken, waar ze weinig gebruik van maken