Vrouwen moet je zoveel mogelijk kussen, dan houden ze tenminste hun mond


vrouwen-moet-zoveel-mogelijk-kussen-dan-houden-ze-tenminste-hun-mond
marcello mastroiannivrouwenmoetzoveelmogelijkkussendanhoudenzetenminstehunmondvrouwen moetmoet jeje zoveelzoveel mogelijkmogelijk kussendan houdenhouden zeze tenminstetenminste hunhun mondvrouwen moet jemoet je zoveelje zoveel mogelijkzoveel mogelijk kussendan houden zehouden ze tenminsteze tenminste huntenminste hun mondvrouwen moet je zoveelmoet je zoveel mogelijkje zoveel mogelijk kussendan houden ze tenminstehouden ze tenminste hunze tenminste hun mondvrouwen moet je zoveel mogelijkmoet je zoveel mogelijk kussendan houden ze tenminste hunhouden ze tenminste hun mond

Een diplomaat moet zoveel mogelijk luisteren en zo weinig mogelijk zeggenDe meeste vrouwen bezoeken graag hun man in het ziekenhuis, omdat ze dan tenminste weten waar hij isLeer je mond niet die hoon, want ze is voor kussen geschapen.Het aangenaamst, zo verklaarde een babbelaar, praat men met mensen die hun mond houdenVrouwen houden meer van hun kinderen dan mannen want zij hebben een pijnlijker aandeel in hun voortbrenging en zij zijn er zekerder van dat ze van henzelf zijnVrouwen willen middelmatige mannen en mannen doen erg hun best zo middelmatig mogelijk te zijn