Waar Fransen eten is het altijd goed


waar-fransen-eten-is-het-altijd-goed
adriaan van der veenwaarfransenetenishetaltijdgoedwaar fransenfransen eteneten isis hethet altijdaltijd goedwaar fransen etenfransen eten iseten is hetis het altijdhet altijd goedwaar fransen eten isfransen eten is heteten is het altijdis het altijd goedwaar fransen eten is hetfransen eten is het altijdeten is het altijd goed

Er zijn ontzettend veel restaurants waar je Chinees kunt eten. Maar het helpt niet. Er komen er zelfs nog bijDe mensen die het meest aan eten denken, zijn diegenen die zich hebben voorgenomen minder te gaan etenHalf goed is niet goed, half waar is niet waar, halfheid leidt tot nietsHet is niet waar, dat de arbeid aan de mensen als straf voor de zonde is opgelegd; het is integendeel een eer, een adel, het kostbaarste goed, de vreugde, de gezondheid, de kracht, de ziel der wereld zelf, die altijd de toekomst baart en scheptAls ik gelijk heb zullen de Duitsers zeggen dat ik een Duitser ben en de Fransen dat ik een man van de wereld ben. Maar indien mijn theorie vals is, zullen de Fransen zeggen dat ik een Duitser ben en de Duitsers dat ik een jood benDe mensen krijgen altijd datgene waar ze om vragen; de moeilijkheid is alleen, dat ze, voor zij het krijgen, nooit weten waar ze nu feitelijk om gevraagd hebben