Wat is beter: het hebben van wetten en het met elkander eens zijn, of jagen en doden?


wat-is-beter-het-hebben-van-wetten-het-met-elkander-eens-zijn-of-jagen-doden
william goldingwatisbeterhethebbenvanwettenmetelkandereenszijnofjagendodenwat isis beterhet hebbenhebben vanvan wettenwetten enen hethet metmet elkanderelkander eenseens zijnjagen enen dodenwat is beterhet hebben vanhebben van wettenvan wetten enwetten en heten het methet met elkandermet elkander eenselkander eens zijnjagen en dodenhet hebben van wettenhebben van wetten envan wetten en hetwetten en het meten het met elkanderhet met elkander eensmet elkander eens zijnhet hebben van wetten enhebben van wetten en hetvan wetten en het metwetten en het met elkanderen het met elkander eenshet met elkander eens zijn

De mensen moeten geduld met elkander hebben, en de dappersten zijn zij die de fouten van anderen het best weten te verdragen -Franciscus van Sales
de-mensen-moeten-geduld-met-elkander-hebben-de-dappersten-zijn-zij-die-de-fouten-van-anderen-het-best-weten-te-verdragen
Het geluk bindt de mensen niet aan elkander; zij moeten samen geleden hebben om elkander te beminnen -Hughes Félicité de Lamennais
het-geluk-bindt-de-mensen-niet-aan-elkander-zij-moeten-samen-geleden-hebben-om-elkander-te-beminnen
De wetten steunen op elkander, evenals huizen -Edmund Burke
de-wetten-steunen-op-elkander-evenals-huizen
Een goed rechter moet niet te jong zijn; hij kan beter wat op leeftijd zijn en ervaring hebben met onrecht -Plato
een-goed-rechter-moet-niet-te-jong-zijn-hij-kan-beter-wat-op-leeftijd-zijn-ervaring-hebben-met-onrecht
Ik ben het misschien niet eens met jou, en jij bent het misschien niet eens met mij. Maar laten we het daar dan over eens zijn -Paul van Vliet
ik-ben-het-misschien-niet-eens-met-jou-jij-bent-het-misschien-niet-eens-met-mij-maar-laten-we-het-daar-dan-over-eens-zijn
Eén van de vreemdste dingen in deze wereld is dat we het - hoewel we het geen van allen met elkaar eens zijn - allemaal bij het rechte eind hebben -Logan Pearsall Smith
eén-van-de-vreemdste-dingen-in-deze-wereld-is-dat-we-het-hoewel-we-het-geen-van-allen-met-elkaar-eens-zijn-allemaal-bij-het-rechte-eind-hebben