Wat we ooit hebben genoten kunnen we nooit verliezen.


wat-we-ooit-hebben-genoten-kunnen-we-nooit-verliezen
helen kellerwatweooithebbengenotenkunnennooitverliezenwat wewe ooitooit hebbenhebben genotengenoten kunnenkunnen wewe nooitnooit verliezenwat we ooitwe ooit hebbenooit hebben genotenhebben genoten kunnengenoten kunnen wekunnen we nooitwe nooit verliezenwat we ooit hebbenwe ooit hebben genotenooit hebben genoten kunnenhebben genoten kunnen wegenoten kunnen we nooitkunnen we nooit verliezenwat we ooit hebben genotenwe ooit hebben genoten kunnenooit hebben genoten kunnen wehebben genoten kunnen we nooitgenoten kunnen we nooit verliezen

Waar kunnen wij mensen vinden, die grotere weldaden van anderen hebben genoten, dan kinderen van hun ouders?Doe nooit zaken met mensen die niets te verliezen hebbenHet doet altijd meer pijn iets te hebben en het te verliezen dan het nooit gehad te hebbenAls we ouder worden, verliezen we heel wat fouten. We hebben ze dan niet meer nodigVrijheid moet beperkt worden om genoten te kunnen wordenLiefhebben of lief gehad hebben is geen misdaad. Het werkelijke misdadige is iemand te doen geloven dat hij of zij de enige is die je ooit zou kunnen liefhebben