We moeten de gebreken onzer jeugd niet in onze ouderdom meeslepen


we-moeten-de-gebreken-onzer-jeugd-niet-in-onze-ouderdom-meeslepen
johann wolfgang von goethewemoetendegebrekenonzerjeugdnietinonzeouderdommeeslepenwe moetenmoeten dede gebrekengebreken onzeronzer jeugdjeugd nietniet inin onzeonze ouderdomouderdom meeslepenwe moeten demoeten de gebrekende gebreken onzergebreken onzer jeugdonzer jeugd nietjeugd niet inniet in onzein onze ouderdomonze ouderdom meeslepenwe moeten de gebrekenmoeten de gebreken onzerde gebreken onzer jeugdgebreken onzer jeugd nietonzer jeugd niet injeugd niet in onzeniet in onze ouderdomin onze ouderdom meeslepenwe moeten de gebreken onzermoeten de gebreken onzer jeugdde gebreken onzer jeugd nietgebreken onzer jeugd niet inonzer jeugd niet in onzejeugd niet in onze ouderdomniet in onze ouderdom meeslepen

Meer nog dan naar het geluk van onze jeugd verlangen wij in onze ouderdom naar de aspiraties die wij in onze jeugd koesterden -Marie von Ebner-Eschenbach
meer-nog-dan-naar-het-geluk-van-onze-jeugd-verlangen-wij-in-onze-ouderdom-naar-de-aspiraties-die-wij-in-onze-jeugd-koesterden
De dagen onzer jeugd zijn die van onze heerlijkheid -Lord George Byron
de-dagen-onzer-jeugd-zijn-die-van-onze-heerlijkheid
In onze ouderdom zijn wij toegankelijker voor vleierij dan in onze jeugd -Marie von Ebner-Eschenbach
in-onze-ouderdom-zijn-wij-toegankelijker-voor-vleierij-dan-in-onze-jeugd
Niet tot de ouderdom, maar tot de jeugd geklaagd, als de ouderdom ons niet behaagt -Gotthold Ephraim Lessing
niet-tot-de-ouderdom-maar-tot-de-jeugd-geklaagd-als-de-ouderdom-ons-niet-behaagt
Veertig is de ouderdom van de jeugd. Vijftig de jeugd van de ouderdom -Victor Hugo
veertig-is-de-ouderdom-van-de-jeugd-vijftig-de-jeugd-van-de-ouderdom
Twee betrouwbare symptomen van ouderdom: op de jeugd schelden en de jeugd vleien -Gabriel Laub
twee-betrouwbare-symptomen-van-ouderdom-op-de-jeugd-schelden-de-jeugd-vleien