Weggaan kun je beschrijven als  een soort van blijven. Niemand  wacht want je bent er nog. Niemand neemt afscheid want je gaat niet weg


weggaan-kun-beschrijven-als-een-soort-van-blijven-niemand-wacht-want-bent-er-nog-niemand-neemt-afscheid-want-gaat-niet-weg
rutger koplandweggaankunbeschrijvenalseensoortvanblijvenniemandwachtwantbenternogneemtafscheidgaatnietwegweggaan kunkun jeje beschrijvenbeschrijven alsalseeneen soortsoort vanvan blijvenniemandwachtwacht wantwant jeje bentbent erer nogneemt afscheidafscheid wantwant jeje gaatgaat nietniet wegweggaan kun jekun je beschrijvenje beschrijven alsbeschrijven alsals eeneen soorteen soort vansoort van blijvenniemand wachtwacht wantwacht want jewant je bentje bent erbent er nogniemand neemt afscheidneemt afscheid wantafscheid want jewant je gaatje gaat nietgaat niet wegweggaan kun je beschrijvenkun je beschrijven alsje beschrijven alsbeschrijven als eenals een soorteen soort vaneen soort van blijvenniemand wacht wantwacht want jewacht want je bentwant je bent erje bent er nogniemand neemt afscheid wantneemt afscheid want jeafscheid want je gaatwant je gaat nietje gaat niet wegweggaan kun je beschrijven alskun je beschrijven alsje beschrijven als eenbeschrijven als een soortals een soort vaneen soort van blijvenniemand wacht want jewacht want je bentwacht want je bent erwant je bent er nogniemand neemt afscheid want jeneemt afscheid want je gaatafscheid want je gaat nietwant je gaat niet weg

Het is tijd heen te gaan, voor mij om te sterven, voor jou om verder te leven; wie van ons de beste weg neemt, weet niemand behalve god -Socrates
het-is-tijd-heen-te-gaan-voor-mij-om-te-sterven-voor-jou-om-verder-te-leven-wie-van-ons-de-beste-weg-neemt-weet-niemand-behalve-god
Zonder kennis van de vrouwen, die hem hebben nagestaan, kan niemand de biografie van een man beschrijven -Carl Ludwig Schleich
zonder-kennis-van-de-vrouwen-die-hem-hebben-nagestaan-kan-niemand-de-biografie-van-een-man-beschrijven
Karakter, dat is waar je nog toe bereid bent als het voetlicht is gedoofd, het applaus is uitgestorven en er niemand meer is om je complimenten te geven -Ann Landers
karakter-dat-is-waar-nog-toe-bereid-bent-als-het-voetlicht-is-gedoofd-het-applaus-is-uitgestorven-er-niemand-meer-is-om-complimenten-te-geven
Origineel is een schrijver niet als hij niemand imiteert, maar als hij door niemand geïmiteerd kan worden -Francois René de Chateaubriand
origineel-is-een-schrijver-niet-als-hij-niemand-imiteert-maar-als-hij-door-niemand-geïmiteerd-kan-worden
Als SM'er kun je vragen aan je vrienden: 'En, ben je nog lang blijven hangen op de club?' -Youp van 't Hek
als-sm'er-kun-vragen-aan-vrienden-'en-ben-nog-lang-blijven-hangen-op-de-club'