Welk recht heeft een verrader, van anderen trouw te eisen?


welk-recht-heeft-een-verrader-van-anderen-trouw-te-eisen
pietro metastasiowelkrechtheefteenverradervananderentrouwteeisenwelk rechtrecht heeftheeft eeneen verraderanderen trouwtrouw tete eisenwelk recht heeftrecht heeft eenheeft een verradervan anderen trouwanderen trouw tetrouw te eisenwelk recht heeft eenrecht heeft een verradervan anderen trouw teanderen trouw te eisenwelk recht heeft een verradervan anderen trouw te eisen

Altijd heet de overwonnene verrader en de overwinnaar wordt trouw genoemd -Pedro Calderón de la Barca
altijd-heet-de-overwonnene-verrader-de-overwinnaar-wordt-trouw-genoemd
Perfectie is niet haalbaar, daarom eisen we ze van de anderen -Leo Tolstoj
perfectie-is-niet-haalbaar-daarom-eisen-we-ze-van-de-anderen
De dankbaarheid is wel een plicht, die men moet betrachten, maar niet een recht dat men kan eisen -P. van Vledder
de-dankbaarheid-is-wel-een-plicht-die-men-moet-betrachten-maar-niet-een-recht-dat-men-kan-eisen
Een kenmerk van hoogstaande mensen is dat zij aan anderen veel geringer eisen stellen dan aan zichzelf -Marie von Ebner-Eschenbach
een-kenmerk-van-hoogstaande-mensen-is-dat-zij-aan-anderen-veel-geringer-eisen-stellen-dan-aan-zichzelf
Het voornaamste bezwaar tegen inspraak is dat anderen er ook eisen -Gie van den Berghe
het-voornaamste-bezwaar-tegen-inspraak-is-dat-anderen-er-ook-eisen
Het afschuwelijke van kwade trouw is dat ze uiteindelijk de goede trouw een slecht geweten bezorgt. -Jean Rostand
het-afschuwelijke-van-kwade-trouw-is-dat-ze-uiteindelijk-de-goede-trouw-een-slecht-geweten-bezorgt