Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen u in staat bent daadwerkelijk te realiseren


wensen-zijn-voorgevoelens-van-hetgeen-u-in-staat-bent-daadwerkelijk-te-realiseren
johann wolfgang von goethewensenzijnvoorgevoelensvanhetgeeninstaatbentdaadwerkelijkterealiserenwensen zijnzijn voorgevoelensvoorgevoelens vanvan hetgeenhetgeen uu inin staatstaat bentbent daadwerkelijkdaadwerkelijk tete realiserenwensen zijn voorgevoelenszijn voorgevoelens vanvoorgevoelens van hetgeenvan hetgeen uhetgeen u inu in staatin staat bentstaat bent daadwerkelijkbent daadwerkelijk tedaadwerkelijk te realiserenwensen zijn voorgevoelens vanzijn voorgevoelens van hetgeenvoorgevoelens van hetgeen uvan hetgeen u inhetgeen u in staatu in staat bentin staat bent daadwerkelijkstaat bent daadwerkelijk tebent daadwerkelijk te realiserenwensen zijn voorgevoelens van hetgeenzijn voorgevoelens van hetgeen uvoorgevoelens van hetgeen u invan hetgeen u in staathetgeen u in staat bentu in staat bent daadwerkelijkin staat bent daadwerkelijk testaat bent daadwerkelijk te realiseren

Erkennen, gewaar zijn van hetgeen men is, is reeds het begin van de wijsheid, 't begin van begrijpen, hetgeen ons vrij maakt van de tijdDe verbeeldingskracht troost ons over hetgeen we niet zijn, het gevoel voor humor over hetgeen we zijnAls u in staat bent uzelf de vraag te stellen: 'Ben ik verantwoordelijk voor mijn daden of niet?' bent u verantwoordelijkAls de directie moeilijk doet vraag dan maar een briefje van de dokter dat u niet in staat bent onberispelijk te zijnHet enige wat ons weerhoudt om de dag na vandaag te realiseren zijn onze twijfels van vandaag. Laten wij voortgaan met een sterk en actief vertrouwenWensen kunnen zonder kracht en talent zijn; maar nooit zijn kracht en talent zonder wensen