Wie het geluk niet kan genieten als het komt, moet niet klagen als het hem verlaat


wie-het-geluk-niet-kan-genieten-als-het-komt-moet-niet-klagen-als-het-hem-verlaat
miguel de cervantes saavedrawiehetgeluknietkangenietenalskomtmoetklagenhemverlaatwie hethet gelukgeluk nietniet kankan genietengenieten alsals hethet komtmoet nietniet klagenklagen alsals hethet hemhem verlaatwie het gelukhet geluk nietgeluk niet kanniet kan genietenkan genieten alsgenieten als hetals het komtmoet niet klagenniet klagen alsklagen als hetals het hemhet hem verlaatwie het geluk niethet geluk niet kangeluk niet kan genietenniet kan genieten alskan genieten als hetgenieten als het komtmoet niet klagen alsniet klagen als hetklagen als het hemals het hem verlaatwie het geluk niet kanhet geluk niet kan genietengeluk niet kan genieten alsniet kan genieten als hetkan genieten als het komtmoet niet klagen als hetniet klagen als het hemklagen als het hem verlaat

Wie niet van het geluk weet te genieten, als het komt, moet niet klagen, als het hem verlaat -Miguel de Cervantes Saavedra
wie-niet-van-het-geluk-weet-te-genieten-als-het-komt-moet-niet-klagen-als-het-hem-verlaat
Wie gelukkig is, brengt geluk en neemt het niet; het komt van hem en keert terug tot hem die het heeft gegeven -Friedrich von Bodenstedt
wie-gelukkig-is-brengt-geluk-neemt-het-niet-het-komt-van-hem-keert-terug-tot-hem-die-het-heeft-gegeven
Niet eeuwig kan men genieten van rust en vrede, en toch betekenen ongeluk en verstoring niet het einde. Als het gras door vuur verwoest is, komt het 's zomers toch weer op -Onbekend
niet-eeuwig-kan-men-genieten-van-rust-vrede-toch-betekenen-ongeluk-verstoring-niet-het-einde-als-het-gras-door-vuur-verwoest-is-komt-het-'s-zomers
Ik denk dat mensen in alle landen klagen, behalve in landen waar het verboden is te klagen. De Belgen klagen gelaten, ervan overtuigd als ze zijn dat klagen niet helpt -Remco Campert
ik-denk-dat-mensen-in-alle-landen-klagen-behalve-in-landen-waar-het-verboden-is-te-klagen-de-belgen-klagen-gelaten-ervan-overtuigd-als-ze-zijn-dat
Wie zijn eigen karakter verlaat om er een aan te nemen dat hem niet toebehoort, is meestal onbekend zowel met zijn eigen karakter als met het aangenomene -Edmund Burke
wie-zijn-eigen-karakter-verlaat-om-er-een-aan-te-nemen-dat-hem-niet-toebehoort-is-meestal-onbekend-zowel-met-zijn-eigen-karakter-als-met-het
Indien u het hoogste zoekt, zult ge het niet vinden; het moet naar u toekomen als u geluk heeft - en geluk is het open venster van uw hart, niet van het denken -Krishnamurti
indien-u-het-hoogste-zoekt-zult-ge-het-niet-vinden-het-moet-naar-u-toekomen-als-u-geluk-heeft-geluk-is-het-open-venster-van-uw-hart-niet-van-het